Fiat 500X: Fiat code

System Fiat Code zapobiega nieupoważnionemu użyciu pojazdu poprzez uniemożliwienie włączenia silnika.

System ten nie wymaga uzbrojenia ani aktywacji. Jego działanie jest automatyczne, niezależnie od tego, czy samochód jest zablokowany czy nie.

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR system Fiat Cod identyfikuje kod nadawany przez kluczyk. Jeśli kod ten zostaje rozpoznany jako właściwy, system Fiat Cod upoważnia wówczas do uruchomienia silnika.

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu STOP system Fiat Cod wyłącza centralkę, która kontroluje silnik, uniemożliwiając tym samym uruchomienie go.

W celu zapoznania się z prawidłowymi procedurami uruchamiania silnika należy zapoznać się z opisem w sekcji "Uruchamianie silnika".

NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE

Jeśli podczas uruchamiania samochodu kod kluczyka nie zostanie prawidłowo rozpoznany, w zestawie wskaźników wyświetli się ikona
(patrz opis w sekcji "Lampki sygnalizacyjne i komunikaty" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników"). Stan ten powoduje zatrzymanie silnika po 2 sekundach.

W takiej sytuacji należy ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP i ponownie w MAR; jeśli blokada jest nadal włączona, należy spróbować ponownie innym kluczykiem z wyposażenia. Jeżeli i to nie spowoduje uruchomienia silnika, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Jeżeli ikona wyświetla się podczas
jazdy, oznacza to, że system przeprowadza autodiagnostykę (na przykład z powodu spadku napięcia).

Jeśli ikona wyświetlana jest nadal, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

    Wyłącznik zapłonu

    Wersje z kluczykiem Wersje z kluczykiem mechanicznym Kluczyk można przekręcić w trzy różne położenia rys. 5: STOP: silnik wył ...

    Alarm

    Interwencja alarmu powoduje uruchomienie sygnalizatora dźwiękowego i kierunkowskazów. OSTRZEŻENIE Alarm jest dostosowywany podczas produkcji do odpowie ...

    Categorie