Fiat 500X: Alarm

Interwencja alarmu powoduje uruchomienie sygnalizatora dźwiękowego i kierunkowskazów.

OSTRZEŻENIE Alarm jest dostosowywany podczas produkcji do odpowiednich norm w różnych krajach, w których sprzedawane są pojazdy marki.

WŁĄCZANIE ALARMU (zależnie od wyposażenia)

Gdy zamknięte są drzwi i pokrywy, a wyłącznik zapłonu ustawiony jest w położeniu STOP, należy skierować kluczyk z pilotem (lub kluczyk elektroniczny) w kierunku samochodu, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk
" FIAT".

W przypadku wersji z kluczykiem elektronicznym alarm można włączyć również poprzez naciśnięcie przycisku blokady drzwi na zewnętrznej klamce drzwi. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z sekcją dotyczącą Keyless Entry kilka stron dalej.

System ten emituje sygnał (zależnie od wyposażenia) zarówno typu wizualnego jak i typu dźwiękowego oraz uaktywnia blokadę drzwi.

Gdy alarm jest włączony, w zestawie wskaźników miga lampka sygnalizacyjna A rys. 7.

Alarm


Włączenie alarmu poprzedzone jest fazą autodiagnostyczną: w przypadku rozpoznania anomalii system ten emituje dodatkowy sygnał dźwiękowy.

Zablokowanie drzwi bez włączenia alarmu jest jednak zawsze możliwe poprzez włożenie metalowej wkładki do zamka w drzwiach po stronie kierowcy.

OSTRZEŻENIE Jeśli drzwi odblokowywane są poprzez włożenie metalowej wkładki do zamka w drzwiach po stronie kierowcy, uaktywniony wcześniej alarm nie jest wyłączany. Alarm będzie można wyłączyć poprzez ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu MAR lub naciśnięcie przycisku w pilocie.


WYŁĄCZANIE ALARMU

OSTRZEŻENIE Przy zamykaniu zamka centralnego za pomocą wkładki metalowej kluczyka alarm nie włącza się.

WYŁĄCZANIE CAŁKOWITE ALARMU

Aby całkowicie wyłączyć alarm (np.przed dłuższym okresem nieużytkowania samochodu), należy zamknąć drzwi, obracając wkładką metalową kluczyka w zamku drzwi.

OSTRZEŻENIE W razie rozładowania się baterii pilota zdalnego sterowania lub w przypadku usterki systemu, aby wyłączyć system alarmowy, należy ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu MAR.

    Fiat code

    System Fiat Code zapobiega nieupoważnionemu użyciu pojazdu poprzez uniemożliwienie włączenia silnika. System ten nie wymaga uzbrojenia ani aktywacji ...

    Drzwi

    Blokowanie/ odblokowywanie drzwi Blokowanie/ odblokowywanie drzwi od wewnatrz Blokowanie/odblokowywanie centralne Jeśli wszystkie drzwi są prawidłowo zamkni ...

    Categorie