Fiat 500X: Drzwi

Blokowanie/ odblokowywanie drzwi

Blokowanie/ odblokowywanie drzwi od wewnatrz

Blokowanie/odblokowywanie centralne Jeśli wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte, zostaną zablokowane automatycznie po przekroczeniu prędkości 20 km/h (funkcja "Autoclose"). Funkcję tę można również wyłączyć za pośrednictwem menu w zestawie wskaźników.

Aby zablokować drzwi, należy nacisnąć przycisk na panelu przednich drzwi
rys. 8.

Aby odblokować drzwi, należy nacisnąć przycisk .


Drzwi


Blokowanie/odblokowywanie ręczne Drzwi można również zablokować/ odblokować poprzez obrócenie mechanizmem A rys. 9 wbudowanym w klamki wewnętrzne przednich drzwi.

Drzwi


Użycie tego samego mechanizmu w drzwiach tylnych powoduje zablokowanie wyłącznie danych drzwi.

Pozycja 1: drzwi odblokowane

Pozycja 2 : drzwi zablokowane
O ile dostępna jest tego typu funkcja, użycie klamki wewnętrznej jednych z drzwi przednich powoduje odblokowanie wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika, w zależności od trybu ustawionego w menu wyświetlacza lub w systemie Uconnect oraz otwarcie tylko danych drzwi.

Blokowanie/ odblokowywanie drzwi z zewnatrz

Blokowanie drzwi z zewnątrz Gdy drzwi są zamknięte, należy nacisnąć przycisk " FIAT" w kluczyku
lub włożyć wkładkę metalową kluczyka do zamka drzwi po stronie kierowcy i przekręcić ją.

O ile dostępna jest funkcja automatycznego składania lusterek wstecznych zewnętrznych, aktywacja centralnego zamka z zewnątrz samochodu powoduje automatyczne złożenie lusterek.

Odblokowywanie drzwi z zewnątrz Należy nacisnąć przycisk w kluczyku
lub włożyć wkładkę metalową kluczyka do zamka drzwi po stronie kierowcy i przekręcić ją.

O ile dostępna jest funkcja automatycznego otwierania lusterek wstecznych zewnętrznych, aktywacja otwarcia centralnego samochodu z zewnątrz powoduje automatyczne przywrócenie lusterek w położenie gotowości do jazdy.

Keyless Entry (zależnie od wyposażenia)

System Keyless Entry potrafi rozpoznawać, czy kluczyk elektroniczny znajduje się w pobliżu drzwi lub pokrywy bagażnika.

System ten umożliwia odblokowywanie/ blokowanie drzwi (lub pokrywy bagażnika) bez konieczności naciskania żadnego przycisku w kluczyku elektronicznym.

Jeśli system zidentyfikuje kluczyk elektroniczny rozpoznany na zewnątrz samochodu jako właściwy, wówczas wystarczy, aby posiadacz takiego kluczyka chwycił za jedną z klamek w drzwiach przednich w celu wyłączenia alarmu i odblokowania mechanizmu otwierania drzwi i pokrywy bagażnika.

O ile funkcja ta jest dostępna, chwycenie za klamkę drzwi po stronie kierowcy powoduje odblokowanie drzwi tylko po stronie kierowcy lub wszystkich drzwi, w zależności od ustawienia wybranego w Menu wyświetlacza lub w systemie Uconnect.

Blokowanie drzwi

W celu zablokowania drzwi należy:

 • upewnić się, że mamy przy sobie kluczyk elektroniczny i że znajdujemy się w pobliżu klamki w drzwiach po stronie kierowcy lub pasażera;
 • nacisnąć przycisk "blokady drzwi" A rys. 10 na klamce: w ten sposób zostaną zablokowane wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika. Blokada drzwi uaktywni również alarm (zależnie od wyposażenia).

Drzwi


OSTRZEŻENIE Po naciśnięciu na przycisk "blokady drzwi" należy poczekać 2 sekundy, zanim będzie można ponownie odblokować drzwi za pomocą klamki. W przypadku pociągnięcia klamki drzwi w ciągu 2 sekund można sprawdzić, czy samochód jest prawidłowo zamknięty, tak aby drzwi nie zostały ponownie odblokowane.

OSTRZEŻENIE Nie należy dokonywać jednoczesnego blokowania i odblokowywania poprzez ciągnięcie za klamkę (patrz rys. 11 ).

Drzwi


Otwieranie awaryjne drzwi po stronie kierowcy

Gdyby kluczyk elektroniczny nie działał (na przykład z powodu rozładowania baterii w kluczyku lub rozładowania akumulatora samochodu), można wówczas użyć awaryjnej wkładki metalowej znajdującej się wewnątrz kluczyka, aby odblokować zamek drzwi po stronie kierowcy.

Aby wyjąć wkładkę metalową, należy:

 • nacisnąć na mechanizm A rys. 12 i wyjąć na zewnątrz wkładkę metalową B;

Drzwi


 • włożyć wkładkę metalową do zamka w drzwiach po stronie kierowcy i obrócić nią, aby odblokować zamek drzwi.

Blokowanie/odblokowywanie zamka pokrywy bagażnika

Zbliżając się z właściwym kluczykiem elektronicznym do pokrywy bagażnika, aby odblokować pokrywę bagażnika, należy nacisnąć przycisk otwierania A rys. 13 znajdujący się pod klamką pokrywy.

UWAGA Jeśli samochód jest wyposażony w system alarmowy, zostanie on tymczasowo wyłączony tylko dla strefy bagażnika. Po zamknięciu bagażnika system alarmowy zostanie uruchomiony ponownie.

Drzwi


Pokrywę bagażnika samochodu można zablokować poprzez naciśnięcie przycisku B rys. 13, przycisku
w kluczyku elektronicznym lub na wewnętrznym panelu drzwi samochodu.

UWAGA Zablokowanie pokrywy bagażnika przez znajdujący się w niej zamek powoduje również centralne zablokowanie drzwi. Gdy samochód jest w ruchu, bagażnika nie można otworzyć.

Jeśli podczas jazdy pokrywa bagażnika jest prawidłowo zamknięta, po przekroczeniu prędkości 20 km/h zostanie ona automatycznie zablokowana, podobnie jak drzwi (funkcja "Autoclose"). Funkcję tę można również wyłączyć za pośrednictwem menu w zestawie wskaźników.

Urzadzenie dead lock (zależnie od wyposażenia)

Jest to urządzenie bezpieczeństwa, które blokuje funkcjonowanie klamek wewnętrznych samochodu i przycisków blokowania/odblokowywania drzwi.

Uruchamianie urządzenia

Urządzenie to włącza się we wszystkich drzwiach po dwukrotnym szybkim naciśnięciu na przycisk " FIAT"
w kluczyku z pilotem lub, w przypadku samochodów wyposażonych w system Keyless Entry, po naciśnięciu na przycisk blokowania na klamce zewnętrznej samochodu.

Wyłączanie urządzenia

Urządzenie wyłącza się automatycznie:

 • w przypadku odblokowania drzwi (poprzez naciśnięcie przycisku
  w kluczyku z pilotem);
 • po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR;
 • w momencie uchwycenia klamek przednich w przypadku samochodu wyposażonego w system Keyless Entry.

Urzadzenie zabezpieczajace dzieci

Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza samochodu.

Urządzenie rys. 14 można wyłączyć tylko przy otwartych drzwiach:

Urzadzenie zabezpieczajace dzieci


 • położenie : urządzenie włączone
  (drzwi zablokowane);
 • położenie : urządzenie
  wyłączone (drzwi można otworzyć z wnętrza).

Urządzenie pozostaje włączone również podczas próby odblokowania elektrycznego drzwi.

OSTRZEŻENIE Gdy włączone jest urządzenie zabezpieczające dzieci, drzwi tylnych nie można otworzyć od wewnątrz.

UWAGA

Po włączeniu urządzenia Dead Lock nie ma możliwości otwarcia w jakikolwiek sposób drzwi z wnętrza samochodu, dlatego przed jego włączeniem należy upewnić się, czy wszyscy pasażerowie opuścili samochód.

Nie należy NIGDY pozostawiać dzieci w samochodzie bez opieki ani opuszczać samochodu z odblokowanymi drzwiami w miejscu łatwo dostępnym przez dzieci.

Dzieci mogłyby ulec poważnym, a nawet śmiertelnym obrażeniom. Ponadto należy upewnić się, że dzieci nie włączą przypadkowo elektrycznego hamulca postojowego, nie nacisną na pedał hamulca lub nie użyją dźwigni automatycznej skrzyni biegów.

Należy zawsze używać tego urządzenia przy przewożeniu dzieci. Po włączeniu urządzenia zabezpieczającego przed otwarciem drzwi przez dzieci w obu drzwiach tylnych, należy sprawdzić jego skuteczność pociągając za klamki wewnętrzne otwierania drzwi.

OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się o posiadaniu przy sobie kluczyka w momencie zamykania danych drzwi lub pokrywy bagażnika, aby uniknąć zablokowania kluczyka we wnętrzu samochodu. W razie zamknięcia kluczyka wewnątrz samochodu można go odzyskać wyłącznie posługując się drugim kluczykiem z wyposażenia samochodu.

Działanie systemu rozpoznawania zależy od różnych czynników, na przykład ewentualnych zakłóceń z udziałem fal elektromagnetycznych emitowanych przez źródła zewnętrzne (np. telefonów komórkowych), stanu naładowania baterii w kluczyku elektronicznym i występowania metalowych przedmiotów w pobliżu kluczyka lub samochodu. W takich sytuacjach istnieje jednak możliwość odblokowania drzwi za pomocą wkładki metalowej znajdującej się w kluczyku elektronicznym (patrz opis na następnych stronach).

  Alarm

  Interwencja alarmu powoduje uruchomienie sygnalizatora dźwiękowego i kierunkowskazów. OSTRZEŻENIE Alarm jest dostosowywany podczas produkcji do odpowie ...

  Siedzenia

  Siedzenia przednie Siedzenia przednie regulowane recznie Regulacja w kierunku wzdłużnym Podnieść dźwignię A rys. 15 i przesunąć siedz ...

  Categorie