Fiat 500X: Elementy sterowania na kierownicy

(zależnie od wyposażenia)

W niektórych wersjach możliwa jest zmiana biegów za pomocą łopatek przy kierownicy rys. 94.

Automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem


Aby móc posługiwać się łopatkami przy kierownicy, dźwignia zmiany biegów powinna znajdować się w położeniu "Trybu sekwencyjnego" lub w położeniu D:

 • za pomocą łopatki ( +) przy kierownicy (poprzez pociągnięcie jej w stronę kierowcy): włączenie wyższego biegu;
 • za pomocą łopatki ( −) przy kierownicy (poprzez pociągnięcie jej w stronę kierowcy): włączenie niższego biegu.

Włączenie przełożenia biegu niższego lub wyższego możliwe jest tylko wówczas, jeśli umożliwiają to obroty silnika.

URUCHAMIANIE SILNIKA

Uruchomienie silnika jest możliwe tylko wówczas, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P lub N. Przy uruchamianiu silnika system znajduje się w położeniu N lub P (to ostatnie położenie odpowiada położeniu luzu, ale samochód ma koła zablokowane mechanicznie).

Ruszanie samochodem

Aby ruszyć samochodem, gdy dźwignia znajduje się w położeniu P, należy nacisnąć pedał hamulca i, naciskając na przycisk na dźwigni, przesunąć ją w żądane położenie (D, R lub w "Tryb sekwencyjny"). Na wyświetlaczu pojawi się włączony bieg.

Po zwolnieniu pedału hamulca samochód zacznie powoli poruszać się do przodu lub do tyłu (efekt "toczenia się"). Nie ma wówczas konieczności naciskania na pedał przyspieszenia.

OSTRZEŻENIE Stan niezgodności pomiędzy rzeczywiście włączonym biegiem (widniejącym na wyświetlaczu), a pozycją dźwigni zmiany biegów sygnalizowany jest poprzez miganie, na panelu skrzyni biegów, litery odpowiadającej położeniu dźwigni (dodatkowo emitowany jest sygnał akustyczny).

Sytuacja taka nie powinna być uważana za anomalię w działaniu, ale zwyczajne żądanie, ze strony systemu, powtórzenia czynności.

  Dzwignia zmiany biegów

  Dźwignia rys. 93 może przyjąć następujące położenia: P = Parking R = Bieg wsteczny N = Luz D = Jazda (jazda do przodu, tryb automatycz ...

  Blokada wlaczania biegów

  System ten uniemożliwia przesunięcie dźwigni zmiany biegów z położenia P (Parking) lub N (luz), jeśli wcześniej nie wciśnięto ...

  Categorie