Fiat 500X: Blokada wlaczania biegów

System ten uniemożliwia przesunięcie dźwigni zmiany biegów z położenia P (Parking) lub N (luz), jeśli wcześniej nie wciśnięto pedału hamulca.

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR (silnik uruchomiony lub wyłączony):

 • aby ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu innym niż P (Parking) lub aby przestawić z położenia N w położenie R, należy nacisnąć pedał hamulca i przycisk A rys. 93 na gałce dźwigni zmiany biegów;
 • aby przestawić dźwignię zmiany biegów z położenia N w położenie D, należy nacisnąć pedał hamulca.

W przypadku usterki lub rozładowania akumulatora samochodu dźwignia pozostaje zablokowana w położeniu P.

Aby ręcznie odblokować dźwignię, należy zapoznać się z opisem w sekcji "Automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem - odblokowywanie dźwigni" w rozdziale "W razie awarii".

WYŁĄCZANIE SAMOCHODU

Wersje wyposażone w system Keyless Go: funkcja ta wymaga ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Parking): następnie należy ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP.

Wersje wyposażone w kluczyk mechaniczny: funkcja ta wymaga ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Parking), aby móc wyjąc kluczyk z wyłącznika zapłonu.

W razie, gdyby akumulator samochodu uległ rozładowaniu, kluczyk wyłącznika zapłonu, jeśli jest włożony, pozostanie zablokowany w gnieździe. Aby móc wyjąć mechanicznie kluczyk, należy zapoznać się z opisem w sekcji "Automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem - wyjmowanie kluczyka" w rozdziale "W razie awarii".

Funkcja "recovery"

Wskutek awarii dźwigni zmiany biegów na wyświetlaczu w zestawie wskaźników może pojawić się specjalny komunikat, który sugeruje kierowcy kontynuowanie jazdy bez ustawiania dźwigni zmiany biegów w położeniu P.

W tej sytuacji skrzynia biegów utrzyma bieg do jazdy do przodu (mimo ograniczonych osiągów), nawet po przestawieniu dźwigni w położenie R lub N.

Po ustawieniu dźwigni w położeniu P lub po wyłączeniu samochodu nie będzie można już wybrać ani położenia R ani żadnego biegu do jazdy do przodu. W takiej sytuacji należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

UWAGA

Nie należy nigdy używać położenia P (Parking) zamiast elektrycznego hamulca postojowego. Podczas parkowania samochodu należy zawsze włączać elektryczny hamulec postojowy, aby uniknąć przypadkowego przemieszczenia się samochodu.

Jeśli nie zostanie ustawione położenie P (Parking), samochód może przemieścić się i spowodować obrażenia osób. Przed opuszczeniem samochodu należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P i że elektryczny hamulec postojowy jest włączony.

Nie należy ustawiać dźwigni zmiany biegów w położeniu N (luz) ani wyłączać silnika podczas zjazdu samochodem ze wzniesienia. Taki sposób jazdy jest niebezpieczny i ogranicza możliwość interwencji w razie nagłej zmiany w natężeniu ruchu drogowego lub zmiany rodzaju nawierzchni drogowej. Istnieje ryzyko utraty kontroli nad samochodem i spowodowania wypadku.

Nie należy nigdy pozostawiać dzieci w samochodzie bez nadzoru. Gdy oddalamy się od samochodu, należy zawsze wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu i zabrać go ze sobą.

OSTRZEŻENIE

Przed przestawieniem dźwigni zmiany biegów z położenia P (Parking) należy ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu MAR i wcisnąć pedał hamulca.

W przeciwnym razie dźwignia zmiany biegów może ulec uszkodzeniu.

Gdy samochód znajduje się na drodze pochyłej, należy włączyć zawsze elektryczny hamulec postojowy PRZED ustawieniem dźwigni zmiany biegów w położeniu P.

Bieg wsteczny należy włączać tylko w samochodzie zatrzymanym, gdy silnik jest na biegu jałowym, a pedał przyspieszenia w pozycji wyjściowej.

Nieprawidłowe posługiwanie się łopatkami (próba pchnięcia ich w kierunku deski rozdzielczej), może spowodować ich uszkodzenie.

  Elementy sterowania na kierownicy

  (zależnie od wyposażenia) W niektórych wersjach możliwa jest zmiana biegów za pomocą łopatek przy kierownicy rys. 94. Aby móc po ...

  System start&stop

  (zależnie od wyposażenia) Urządzenie Start&Stop wyłącza automatycznie silnik za każdym razem, gdy samochód zatrzymuje się i urucha ...

  Categorie