Fiat 500X: Dzwignia zmiany biegów

Dźwignia rys. 93 może przyjąć następujące położenia:

P = Parking
R = Bieg wsteczny
N = Luz
D = Jazda (jazda do przodu, tryb automatyczny)
" AutoStick": + przejście na bieg wyższy w trybie sekwencyjnym; - przejście na bieg niższy w trybie sekwencyjnym.

Automatyczna skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem


Włączony bieg wyświetlany jest na wyświetlaczu.

Aby wybrać tryb "sekwencyjny", należy przestawić dźwignię z położenia D (Jazda) w lewo. Możliwe położenia to + (wyższy bieg) lub - (niższy bieg). Są to położenia niestabilne: dźwignia powraca bowiem zawsze w położenie środkowe.

Dźwignia wyposażona jest w przycisk A rys. 93, który należy nacisnąć, aby przesunąć dźwignię w położenia P lub R.

Przejście z położenia P do jakiegokolwiek innego położenia dźwigni wybierania biegów, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, powinno być wykonywane przy naciśniętym pedale hamulca i za pomocą przycisku A rys. 93.

Aby przejść z położenia R w położenie P, należy nacisnąć przycisk A rys. 93, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.

Aby przejść z położenia N w położenie D lub R, należy nacisnąć pedał hamulca. Dobrze jest wówczas nie przyspieszać i upewnić się, czy silnik pracuje na minimalnych obrotach.

Przejście z położenia D w położenie N jest swobodne, natomiast w przypadku przejścia z położenia D w położenie R lub P konieczne jest naciśnięcie przycisku A rys. 93.

Automatyczny tryb jazdy

Aby wybrać automatyczny tryb jazdy, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu D (Drive): optymalne przełożenie wybierane jest przez centralkę kontroli elektronicznej skrzyni biegów w zależności od prędkości samochodu, obciążenia silnika (położenie pedału przyspieszenia) i stopnia nachylenia drogi.

W dowolnych warunkach jazdy można z sekwencyjnego trybu działania wybrać położenie D.

Funkcja "Kick-down"

W celu szybkiego zwiększenia prędkości samochodu należy wcisnąć do oporu pedał przyspieszenia, system sterowania skrzynią biegów może dokonać wówczas włączenia niższego biegu (funkcja "Kick-down").

OSTRZEŻENIE W przypadku jazdy po drogach o niskiej przyczepności kół (pokrytych śniegiem, lodem itp.), należy unikać uruchamiania trybu "Kick-down".

Sugerowanie biegu

Gdy skrzynia biegów pracuje w trybie automatycznym (położenie D dźwigni wybierania biegów), w razie żądania zmiany biegu za pomocą łopatek przy kierownicy (zależnie od wyposażenia), system spowoduje przejście do "Trybu sekwencyjnego" ("Autostick"), na około 5 sekund wskazując na wyświetlaczu włączony bieg.

Po upłynięciu takiego okresu czasu, bez posługiwania się łopatkami przy kierownicy, system powróci do trybu działania automatycznego (D) (z odpowiednimi wskazaniami na wyświetlaczu).

Autostick - tryb sekwencyjny

Włączanie Gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu D (Jazda), aby włączyć tryb zmiany sekwencyjnej, należy przesunąć dźwignię w lewo (wskazanie - i + na panelu). Na wyświetlaczu pojawi się włączony bieg.

W przypadku przesunięcia dźwigni zmiany biegów do przodu, w stronę symbolu - lub do tyłu, w stronę symbolu + , dokonuje się zmiany biegów.

Wyłączanie Aby wyłączyć tryb jazdy sekwencyjnej, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu D (Jazda), tryb automatyczny.

    Elementy sterowania na kierownicy

    (zależnie od wyposażenia) W niektórych wersjach możliwa jest zmiana biegów za pomocą łopatek przy kierownicy rys. 94. Aby móc po ...

    Categorie