Dacia Duster: Przednie fotele

Przednie fotele


Regulacja

Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu Podnieść i przytrzymać uchwyt 1, aby odblokować fotel. Po przesunięciu fotela do wybranego położenia, puścić dźwignię i upewnić się, czy fotel został zablokowany.

W celu podniesienia lub opuszczenia siedzenia fotela Przesunąć dźwignię 2 odpowiednią ilość razy do góry lub do dołu, aż do osiągnięcia żądanego położenia.

Przednie fotele


Pochylanie oparcia Pociągnąć za uchwyt 3 i pochylić oparcie do żądanego położenia. Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puścić uchwyt i upewnić się, czy fotel został zablokowany.

Regulacja fotela na wysokości bioder Obrócić pokrętło 4, aby wzmocnić lub zmniejszyć podparcie.

Przednie podłokietniki 5

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa z tyłu.

Należy pamiętać o dokładnym zablokowaniu oparć foteli.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.


Przednie fotele


Ogrzewane fotele

Po włączeniu zapłonu nacisnąć przełącznik 6.

Wyposażony w termostat system decyduje, czy włączenie ogrzewania jest konieczne czy nie.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie nacisnąć przełącznik 6.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa z tyłu.

Należy pamiętać o dokładnym zablokowaniu oparć foteli.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.


    Zagłówki przednie

    Podnoszenie zagłówka Pociągnąć zagłówek w górę do żądanej wysokości. Opuszczanie zagłówka Wci ...

    Pasy bezpieczeństwa

    Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych ...

    Categorie