Dacia Duster: Zagłówki przednie

Zagłówki przednie


Podnoszenie zagłówka Pociągnąć zagłówek w górę do żądanej wysokości.

Opuszczanie zagłówka Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać zagłówek, opuszczając go do żądanej wysokości.

Zagłówki przednie


Zdejmowanie zagłówka Nacisnąć przycisk 1 i podnieść zagłówek, aż do wyjęcia (w razie potrzeby, pochylić oparcie do tyłu).

Montaż zagłówka Wsunąć trzpienie do prowadnic (wgłębienia na trzpieniach muszą być skierowane do przodu) i opuścić zagłówek do wybranej wysokości. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy, dlatego powinny zawsze być prawidłowo zamontowane w oparciach foteli.

Odległość zagłówka od głowy powinna być jak najmniejsza, a górna jego część musi znajdować się jak najbliżej czubka głowy.


    Otwieranie i zamykanie drzwi

    Otwieranie z zewnątrz Po odblokowaniu drzwi wsunąć dłoń pod klamkę 1 i pociągnąć ją do siebie. Ze względów bezp ...

    Przednie fotele

    Regulacja Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu Podnieść i przytrzymać uchwyt 1, aby odblokować fotel. Po przesunięciu fotela do wybranego po ...

    Categorie