Dacia Duster: Poziom oleju silnikowego

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Obsługa samochodu –> Poziom oleju silnikowego

Informacje ogólne

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany.

W przypadku dotartego już silnika, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0,5 litra na 1 000 km, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Częstotliwość: należy systematycznie sprawdzać poziom oleju, a szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.


Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu.


Poziom oleju silnikowego


Odczyt poziomu oleju

Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika.

Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i upewnić się, czy poziom maksymalny nie został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), konieczne jest użycie bagnetu pomiarowego. Patrz następne strony.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.


 • wyjąć bagnet i wytrzeć go czystą, niepylącą ściereczką;
 • wsunąć bagnet do oporu (w pojazdach wyposażonych w bagnet z korkiem C należy dokładnie dokręcić korek);
 • wyjąć ponownie bagnet;
 • odczytać poziom: nie powinien nigdy spadać poniżej oznaczenia "mini" A, ani przekraczać oznaczenia "maxi" B.

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego Nie można, w żadnym wypadku, przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju B: ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika i zwrócić się o pomoc do Autoryzowanego Partnera marki.


  Pokrywa komory silnika

  Aby otworzyć, pociągnąć za uchwyt 1 lub, w zależności od wersji, za dźwignię 2. Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika W ...

  Poziom oleju w silniku

  Uzupełnianie oleju/napełnianie Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wy& ...

  Categorie