Dacia Duster: Pokrywa komory silnika

Pokrywa komory silnika


Aby otworzyć, pociągnąć za uchwyt 1 lub, w zależności od wersji, za dźwignię 2.

Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika

W celu odblokowania, podnieść nieznacznie pokrywę i wyjąć zaczep 3, popychając w lewo dźwigienkę 5.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon .


Pokrywa komory silnika


W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Lampka ostrzegawcza w
komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.


Pokrywa komory silnika


Otwieranie pokrywy komory silnika

Podnieść pokrywę, przytrzymując ją i zamocować za pomocą siłownika 4.

Zamykanie pokrywy komory silnika

Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy żaden przedmiot nie pozostał w komorze silnika.

W celu zamknięcia pokrywy, chwycić pokrywę pośrodku jej przedniej krawędzi, obniżyć do wysokości około 30 cm nad przednim pasem i puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy komory silnika.

Nigdy nie używać funkcji zdalnego uruchamiania silnika ani jej nie programować przed otwarciem pokrywy komory silnika lub gdy jest otwarta.

Ryzyko poparzeń lub obrażeń.


Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy. Upewnić się, że nic nie blokuje działania blokady (żwir, szmatka itp.).


Po każdej naprawie wykonywanej w komorze silnika, należy upewnić się, że nie zostały w niej żadne przedmioty (ściereczka, narzędzia, itd.).

Mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika lub wywołać pożar.


Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.


Nie należy opierać się o pokrywę komory silnika: ryzyko jej przypadkowego zamknięcia.


Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.


W przypadku nawet niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki.


    Poziom oleju silnikowego

    Informacje ogólne W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związ ...

    Categorie