Dacia Duster: Poziom oleju w silniku

Uzupełnianie oleju/napełnianie

Poziom oleju w silniku


Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Lampka ostrzegawcza w
komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.


Poziom oleju w silniku


 • Odkręcić korek 1;
 • uzupełnić poziom oleju (pojemność miski olejowej między oznaczeniami "mini" i "maxi" na bagnecie pomiarowym 2 wynosi od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);
 • odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;
 • sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po odczytaniu poziomu, należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu lub całkowicie dokręcić korek bagnetu.

Nie wolno przekroczyć poziomu "maxi"; nie należy też zapomnieć o włożeniu na miejsce bagnetu pomiarowego 2 i dokręceniu korka 1.


Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon .


Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego Nie można, w żadnym wypadku, przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika i zwrócić się o pomoc do Autoryzowanego Partnera marki.


Poziom oleju w silniku


Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.


Poziom oleju w silniku


Wlewanie oleju: przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by olej nie wylał się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika.


W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.


Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu.


Wymiana oleju w silniku: W przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju.


Wymiana oleju w silniku

Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu.

Pojemność układu

Patrz książka przeglądów pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem marki.

Sprawdzić zawsze poziom oleju silnikowego za pomocą bagnetu pomiarowego, w sposób opisany powyżej (nie może być on nigdy poniżej poziomu minimalnego ani powyżej poziomu maksymalnego bagnetu).

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.


Wyzerowanie danych ostrzeżenia po wymianie oleju silnikowego (zależnie od wersji pojazdu)

Jeśli użytkownik sam wykonuje wymianę oleju, konieczne będzie wyzerowanie danych ostrzeżenia.

W tym celu w ciągu dziesięciu sekund od włączenia zapłonu należy:

 • wcisnąć do oporu pedał przyspieszenia;
 • przy wciśniętym pedale gazu, wcisnąć trzy razy z rzędu pedał hamulca.

Parametry początkowe zostaną ponownie ustawione, gdy lampka kontrolna
zgaśnie. Jeśli tak nie jest, należy ponownie wykonać czynność.

Przypadek szczególny: jeśli wymiana oleju jest wykonywana przed wyświetleniem ostrzeżenia o przekroczeniu terminu wymiany, wyzerowanie danych ostrzeżenia także jest konieczne. W takim przypadku lampka kontrolna świeci się przez
około 5 sekund w celu potwierdzenia wyzerowania parametrów na wyświetlaczu.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym; spaliny są trujące.


W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Lampka ostrzegawcza w
komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.


Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego Nie można, w żadnym wypadku, przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika i zwrócić się o pomoc do Autoryzowanego Partnera marki.


  Poziom oleju silnikowego

  Informacje ogólne W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związ ...

  Poziom olejów i płynów

  Płyn hamulcowy Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w sk ...

  Categorie