Dacia Duster: Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Elementy sterujące

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja


Obecność elementów sterujących zależy od wyposażenia pojazdu.

 1. Rozdział powietrza.
 2. Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i, zależnie od wersji pojazdu, z lusterek wstecznych i szyby przedniej.
 3. Regulacja siły nawiewu.
 4. Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji.
 5. Regulacja temperatury powietrza.
 6. Włączanie funkcji odizolowania kabiny/ recyrkulacji powietrza.

Informacje i rady związane z eksploatacją: patrz paragraf "Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją".

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 5 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięta w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyższa temperatura w kabinie.

Regulacja siły nawiewu

Przestawić element sterujący 3 z położenia 0 w położenie . Im bardziej pokrętło
jest obrócone w prawo, tym silniejszy jest nawiew powietrza. W celu całkowitego zamknięcia wlotu powietrza i wyłączenia instalacji należy ustawić element sterujący 3 w pozycji 0.

System jest wyłączony: siła nawiewu powietrza w kabinie jest zerowa (pojazd na postoju), w trakcie jazdy można jednak wyczuć lekki przepływ powietrza.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza poprzez pozostawienie pokrętła w położeniu 0 może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstawanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.


Włączanie funkcji odizolowania kabiny/recyrkulacji powietrza

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja


Ustawić element sterujący 6 w pozycji .


Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

 • odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza itp.);
 • szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza w kabinie.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.

Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez obrócenie elementu sterującego 6 w prawo, gdy recyrkulacja nie będzie już potrzebna.


Szybkie usuwanie zaparowania

Ustawić elementy sterujące 1, 3 i 6 w położeniach :


 • powietrze zewnętrzne ;
 • nawiew powietrza;
 • usuwanie zaparowania.

Używanie klimatyzacji umożliwia szybsze usunięcie zaparowania.

Usuwanie szronu z tylnej
szyby

Przy pracującym silniku nacisnąć element sterujący 2. Zapala się lampka kontrolna.

Funkcja umożliwia usunięcie szronu/zaparowania z tylnej szyby oraz, zależnie od wersji pojazdu, z zewnętrznych lusterek wstecznych.

Zależnie od wersji pojazdu, wyłączenie funkcji następuje:

 • po określonym czasie zaprogramowanym w systemie lampka ostrzegawcza automatycznie gaśnie;
 • ponowne naciśnięcie przycisku 2 powoduje zgaśnięcie lampki ostrzegawczej.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie


Obrócić element sterujący 1, aby wybrać rozdział powietrza.

Strumień
powietrza jest kierowany do nawiewów deski rozdzielczej.

Strumień
powietrza jest kierowany do dysz nawiewu w desce rozdzielczej oraz na stopy osób podróżujących.

Strumień
powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów i do dysz nawiewu w desce rozdzielczej.

Chcąc skierować strumień powietrza wyłącznie na stopy pasażerów, należy zamknąć dysze nawiewu w desce rozdzielczej.

Strumień
powietrza jest rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na stopy osób jadących na siedzeniach przednich i tylnych.

Cały strumień
powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

Układ klimatyzacji można włączyć (zapalona lampka kontrolna) lub wyłączyć (zgaszona lampka kontrolna) za pomocą przycisku 4.

Włączenie instalacji nie jest możliwe, gdy element sterujący 3 znajduje się w pozycji 0.

Użycie klimatyzacji pozwala na:

 • obniżenie temperatury w kabinie samochodu;
 • szybkie usunięcie zaparowania.

Klimatyzacja nie działa, kiedy temperatura zewnętrzna jest niska.

Działanie klimatyzacji powoduje wzrost zużycia paliwa (należy wyłączyć klimatyzację, gdy nie jest potrzebna).


  Nawiewy, dysze wylotów powietrza

  Nawiew boczny lewy Dysza nawiewu na lewą boczną szybę Dysze nawiewu na przednią szybę Nawiewy centralne Panel sterowania Dysza nawiewu pow ...

  Klimatyzacja automatyczna

  Elementy sterujące (zależnie od wersji pojazdu) Regulacja siły nawiewu. Funkcja "dobra widoczność". Regulacja temperatury powietrza. W&# ...

  Categorie