Dacia Duster: Nawiewy, dysze wylotów powietrza

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Komfort jazdy –> Nawiewy, dysze wylotów powietrza

Nawiewy, dysze wylotów powietrza


 1. Nawiew boczny lewy
 2. Dysza nawiewu na lewą boczną szybę
 3. Dysze nawiewu na przednią szybę
 4. Nawiewy centralne
 5. Panel sterowania
 6. Dysza nawiewu powietrza na prawą boczną szybę
 7. Nawiew boczny prawy
 8. Dysza wylotu ciepłego powietrza na nogi pasażerów z przodu
 9. Nawiewy ciepłego powietrza na nogi osób zajmujących miejsca z tyłu (zależnie od wersji pojazdu)

Nawiewy, dysze wylotów powietrza


Nawiewy środkowe i boczne (zależnie od wersji pojazdu)

Przepływ powietrza

Nawiewy 11 Aby otworzyć, należy nacisnąć dyszę nawiewu (punkt 10) ustawiając żądany poziom otwarcia.

Nawiewy 12 Zamknięcie: przestawić wypust 13 w kierunku wnętrza pojazdu, poza punkt oporu.

Otwarcie: przesunąć wypust 13 w kierunku zewnętrznej strony pojazdu.

Nawiewy, dysze wylotów powietrza


Kierunek nawiewu

Nawiewy 11 Obrócić dyszę nawiewu 11.

Nawiewy 12 Ustawić wypust 13 w wybranym położeniu.

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie należy stosować wyłącznie systemy przewidziane do tego celu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.


Nawiewy, dysze wylotów powietrza


Nawiewy, dysze wylotów powietrza


Nawiewy, dysze wylotów powietrza


Miejsce tylne (zależnie od wersji pojazdu)

Dysze nawiewu ciepłego powietrza na stopy pasażerów 14.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.


  Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

  Elementy sterujące Obecność elementów sterujących zależy od wyposażenia pojazdu. Rozdział powietrza. Usuwanie szronu/zaparowan ...

  Categorie