Dacia Duster: Klimatyzacja automatyczna

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Komfort jazdy –> Klimatyzacja automatyczna

Elementy sterujące (zależnie od wersji pojazdu)

Klimatyzacja automatyczna


 1. Regulacja siły nawiewu.
 2. Funkcja "dobra widoczność".
 3. Regulacja temperatury powietrza.
 4. Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji.
 5. Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie.
 6. Wyświetlacz trybu rozdziału powietrza.
 7. Włączanie funkcji odizolowania kabiny/ recyrkulacji powietrza.
 8. Włączanie automatycznego trybu działania.
 9. Wyświetlacz temperatury.
 10. Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i lusterek zewnętrznych (zależnie od wersji pojazdu).
 11. Wyświetlacz prędkości nawiewu.

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.

System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

AUTO: optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Nacisnąć na przycisk 8.

Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przycisk 8.

Regulacja siły nawiewu

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Można wyregulować siłę nawiewu obracając element sterujący 1 w celu zwiększenia lub zmniejszenia siły nadmuchu.

Regulacja temperatury powietrza

Klimatyzacja automatyczna


Obrócić element sterujący 3 do wybranego położenia.

Uwaga: skrajne ustawienia pozwalają układowi wytworzyć najniższą lub najwyższą temperaturę powietrza (oznaczenie "Lo" i "Hi").

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych.

Nacisnąć przycisk 4, aby wymusić włączenie (zapala się wbudowana lampka ostrzegawcza) lub wyłączenie klimatyzacji (wbudowana lampka ostrzegawcza gaśnie).

Niektóre przyciski posiadają lampkę kontrolną działania, która wskazuje stan działania.


Wyświetlane wartości odpowiadają temperaturze w kabinie.

Podczas uruchomiania samochodu, zwiększenie lub zmniejszenie wartości pojawiającej się na wyświetlaczu w żadnym wypadku nie pozwala na szybsze uzyskanie optymalnej temperatury.

System zawsze optymalnie dostosowuje sposób obniżania lub podwyższania temperatury (nawiew powietrza nie uruchamia się natychmiast z maksymalną prędkością: jej zwiększanie następuje stopniowo) może to trwać od kilku sekund do kilku minut.

Ogólnie biorąc, za wyjątkiem szczególnych przypadków, nawiewy w desce rozdzielczej powinny stale pozostawać otwarte.


Funkcja "dobra widoczność"

Klimatyzacja automatyczna


Nacisnąć przycisk 2: zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej szyby, przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych (zależnie od pojazdu).

Powoduje automatyczne włączenie układu klimatyzacji i funkcji ogrzewania tylnej szyby.

Nacisnąć przycisk 2, aby wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby. Lampka kontrolna gaśnie.

W celu wyłączenia tej funkcji, należy nacisnąć przycisk 2 lub 8 lub wyregulować nawiew obracając element sterujący 1.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Nacisnąć przycisk 10: zapala się wbudowana lampka kontrolna. Funkcja umożliwia szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z tylnej szyby oraz z lusterek zewnętrznych (zależnie od wyposażenia).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk 10. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Ustawić element sterujący 5 tak, aby uzyskać optymalny rozdział powietrza. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przycisk.

Można zmienić dwa ustawienia jednocześnie.

Cały strumień
powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Strumień
powietrza jest rozłożony na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na nogi osób podróżujących.

Strumień
powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów.

Strumień
powietrza jest kierowany do dysz nawiewu w desce rozdzielczej oraz na nogi pasażerów.

Strumień powietrza jest kierowany
do nawiewów deski rozdzielczej.

Recyrkulacja powietrza (odizolowanie kabiny)

Klimatyzacja automatyczna


Ta funkcja jest sterowana w
sposób automatyczny, ale można ją włączyć ręcznie. W takim przypadku uruchomienie funkcji zostaje potwierdzone zapaleniem się lampki ostrzegawczej nad przyciskiem 7.

Usuwanie zaparowania-usuwanieszronu ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do recyrkulacji powietrza.


Uwaga:

 • przy włączonej funkcji recyrkulacji, powietrze jest pobierane z kabiny i jego recyrkulacja odbywa się bez pobierania powietrza z zewnątrz;
 • recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych (jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza itp.);
 • szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza w kabinie.

Używanie funkcji w trybie ręcznym Nacisnąć przycisk 7: zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Dlatego też zaleca się przejście do automatycznego trybu pracy poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk 7, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 7.

Wyłączenie systemu Obrócić element sterujący 1 na "OFF", aby wyłączyć system. Aby uruchomić, należy ponownie obrócić element sterujący 1, aby wyregulować siłę nawiewu lub nacisnąć przycisk 8.

Działanie klimatyzacji powoduje wzrost zużycia paliwa (należy wyłączyć klimatyzację, gdy nie jest potrzebna).


  Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

  Elementy sterujące Obecność elementów sterujących zależy od wyposażenia pojazdu. Rozdział powietrza. Usuwanie szronu/zaparowan ...

  Klimatyzacja

  Rady związane z eksploatacją W niektórych przypadkach (klimatyzacja wyłączona, włączona recyrkulacja powietrza, zerowa lub słaba pr ...

  Categorie