Citroen C3 Aircross: Park Assist

Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania.

W przypadku manualnej skrzyni biegów kierowcy pozostaje jedynie przyspieszanie, hamowanie, zmiana biegów i obsługa sprzęgła.

W przypadku automatycznej skrzyni biegów kierowcy pozostaje jedynie przyspieszanie, hamowanie i zmiana biegów.

Podczas wjazdu na miejsce parkingowe i wyjazdu z niego układ przekazuje kierowcy informacje wizualne oraz dźwiękowe, aby zapewnić bezpieczne manewrowanie.

Parkowanie może wymagać wielu manewrów do przodu i do tyłu.

W każdej chwili kierowca może przejąć kontrolę nad pojazdem, chwytając kierownicę.

Ten układ wspomagania manewrów w żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania czujności.

Kierowca musi przez cały czas nadzorować pojazd i upewniać się, że miejsce pozostaje puste w trakcie całego manewru.

Czasami może się zdarzyć, że czujniki nie wykryją małych przeszkód znajdujących się w martwych polach.

Układ Park Assist nie może działać przy wyłączonym silniku.

Park Assist


Układ Park Assist wspomaga następujące manewry:

 1. Parkowanie równoległe.
 2. Wyjazd z równoległego miejsca parkingowego.
 3. Parkowanie prostopadłe.

W trakcie manewrowania kierownica wykonuje szybkie obroty: nie chwytać kierownicy i nie wkładać rąk między jej ramiona.

Uważać na wszelkie obiekty mogące uniemożliwić manewr (luźne ubranie, apaszki, krawaty itd.) – grozi to odniesieniem obrażeń!

Gdy układ Park Assist jest aktywny, uniemożliwia przełączenie Stop & Start w tryb STOP. W trybie STOP włączenie Park Assist powoduje ponowne uruchomienie silnika.

Układ Park Assist wspomaga maksymalnie 4 cykle manewrów. Funkcja wyłącza się po zakończeniu tych 4 cykli.

Jeżeli kierowca ocenia, że jego samochód nie został ustawiony prawidłowo, musi wówczas przejąć kierownicę, aby zakończyć manewr.

Przebieg manewru oraz wskazówki dotyczące prowadzenia są wyświetlane na ekranie dotykowym.

Wspomaganie jest
aktywne: wyświetlenie tego symbolu i ograniczenia prędkości wskazuje, że układ przejął manewrowanie: nie dotykać kierownicy.

Wspomaganie jest
wyłączone: wyświetlenie tego symbolu wskazuje, że układ nie wykonuje już manewrów – kierowca musi przejąć kontrolę nad układem kierowniczym.

Należy zawsze kontrolować otoczenie samochodu przed rozpoczęciem manewru.

Funkcja wspomagania parkowania jest niedostępna podczas fazy pomiaru dostępnego miejsca. Interweniuje później, w trakcie manewrów, aby ostrzec kierowcę, że samochód zbliża się do przeszkody: sygnał dźwiękowy rozlega się w sposób ciągły, gdy tylko odległość od przeszkody jest mniejsza niż trzydzieści centymetrów.

Jeżeli funkcja wspomagania parkowania jest wyłączona, zostanie ona automatycznie włączona w trakcie manewrów ze wspomaganiem.

Włączenie układu Park Assist wyłącza funkcję monitorowania martwych pól.

Działanie\

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego

 • W celu zaparkowania wybrać "Park Assist" w zakładce "Funkcje jazdy" ekranu dotykowego w menu Jazda/Samochód, aby włączyć funkcję.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Ograniczyć prędkość samochodu do
  maks. 20 km/h i wybrać "Wjazd na miej. park." na ekranie dotykowym.

Przy parkowaniu równoległym system nie sygnalizuje miejsc, których rozmiar jest wyraźnie mniejszy albo większy od gabarytu samochodu.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Włączyć kierunkowskaz po stronie parkowania wybranej do włączenia funkcji pomiaru. Należy jechać w odległości od 0,5 m do 1,5 m od rzędu zaparkowanych pojazdów.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Jechać powoli, postępując zgodnie z instrukcjami, dopóki układ nie znajdzie dostępnego miejsca.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Jechać powoli do przodu aż do wyświetlenia komunikatu, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, nakazującego włączenie wstecznego biegu.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Wybrać wsteczny bieg, puścić kierownicę i ruszyć, nie przekraczając prędkości 7 km/h.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Rozpoczyna się wspomagany manewr parkowania.

  Nie przekraczając prędkości 7 km/h, jechać do przodu lub do tyłu, korzystając z ostrzeżeń generowanych przez funkcję wspomagania parkowania, aż zostanie zasygnalizowane zakończenie manewru.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Zakończenie manewru zostaje potwierdzone komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

Wspomaganie wyłącza się: można znów przejąć kierowanie.

Wspomaganie wyjazdu z parkowania równoległego

 • Aby wyjechać z miejsca parkowania równoległego, włączyć silnik.
 • Wybrać "Park Assist" w zakładce "Funkcje jazdy" ekranu dotykowego w menu Jazda/ Samochód, aby włączyć funkcję.
 • Nacisnąć "Wyjazd z miej.park." na
  ekranie dotykowym.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Włączyć kierunkowskaz po stronie wybranego kierunku wyjazdu.
 • Włączyć bieg wsteczny albo do przodu i puścić kierownicę

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Rozpoczyna się wspomagany manewr parkowania. Nie przekraczając prędkości 5 km/h, jechać do przodu lub do tyłu, korzystając z ostrzeżeń generowanych przez układ wspomagania parkowania, aż zostanie zasygnalizowane zakończenie manewru.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Manewr kończy się, gdy tylko przednie koła samochodu opuszczą miejsce parkingowe.

Zakończenie manewru zostaje potwierdzone komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

Wspomaganie wyłącza się: można znów przejąć kierowanie.

Wspomaganie manewrów parkowania prostopadle do osi jezdni

 • Wybrać "Park Assist" w zakładce "Funkcje jazdy" ekranu dotykowego w menu Jazda/ Samochód, aby włączyć funkcję.
 • Ograniczyć prędkość samochodu do
  maks. 20 km/h i wybrać "Wjazd na miej. park." na ekranie dotykowym.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Włączyć kierunkowskaz po stronie parkowania wybranej do włączenia funkcji pomiaru. Należy jechać w odległości od 0,5 m do 1,5 m od rzędu zaparkowanych pojazdów.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Jechać powoli, postępując zgodnie z instrukcjami, dopóki układ nie znajdzie dostępnego miejsca.

Gdy układ wykryje klika miejsc obok siebie, samochód zostanie skierowany ku ostatniemu

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Jechać powoli do przodu aż do wyświetlenia komunikatu, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, nakazującego włączenie wstecznego biegu.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Wybrać wsteczny bieg, puścić kierownicę i ruszyć, nie przekraczając prędkości 7 km/h.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


 • Rozpoczyna się wspomagany manewr parkowania.

  Nie przekraczając prędkości 7 km/h, postępować według instrukcji wyświetlanych w zestawie wskaźników i korzystać z ostrzeżeń generowanych przez funkcję wspomagania parkowania, aż zostanie zasygnalizowane zakończenie manewru.

Wspomaganie manewrów parkowania równoległego


Zakończenie manewru zostaje potwierdzone komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

Wspomaganie wyłącza się: można znów przejąć kierowanie.

W trakcie manewru parkowania prostopadle do osi jezdni funkcja Park Assist wyłącza się automatycznie, gdy tylko tył samochodu zbliży się na mniej niż 50 cm od przeszkody.

W trakcie manewrów parkowania albo wyjazdu z miejsca parkingowego funkcja kamery tylnej z widokiem z góry może zostać włączona. Umożliwia ona lepszą obserwację otoczenia samochodu dzięki wyświetlaniu dodatkowych informacji na ekranie dotykowym.

Więcej informacji na temat kamery tylnej z widokiem z góry zawiera odpowiedni rozdział.

Wyłączanie

Układ wyłącza się po naciśnięciu przycisku.

Układ wyłącza się automatycznie:

 • po wyłączeniu zapłonu,
 • po zgaśnięciu silnika,
 • jeżeli żaden manewr nie został wykonany w ciągu 5 minut od wybrania rodzaju manewru,
 • po dłuższym postoju pojazdu w trakcie manewru,
 • po włączeniu układu zapobiegającego poślizgowi kół (ASR),
 • po przekroczeniu przez pojazd określonej prędkości,
 • po zatrzymaniu przez kierowcę ruchu kierownicy,
 • po 4 cyklach manewrów parkowania,
 • przy otwarciu drzwi kierowcy,
 • gdy jedno z przednich kół napotka przeszkodę.

Wyłączenie zostaje potwierdzone komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

Kierowca musi wówczas przejąć kontrolę nad pojazdem.

Jeżeli układ zostanie wyłączony w trakcie manewru, kierowca musi go uruchomić ponownie, aby wznowić wykonywanie bieżącego działania.

Wyłączanie

Układ wyłącza się automatycznie:

 • w przypadku holowania podłączonej przyczepy,
 • jeżeli drzwi kierowcy są otwarte,
 • jeżeli prędkość pojazdu przekracza 70 km/h.

W celu wyłączenia układu na dłuższy czas należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Usterki

W razie usterki włącza się ta kontrolka,
zostaje wyświetlony komunikat i rozlega się sygnał dźwiękowy.

W przypadku niesprawności układu
kierowniczego ze wspomaganiem ta kontrolka w zestawie wskaźników miga, czemu towarzyszy komunikat.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Jeżeli odległość poprzeczna między pojazdem a miejscem parkingowym jest zbyt duża, układ może nie być w stanie zmierzyć dostępnego miejsca.

W trakcie manewru układ Park Assist nie bierze pod uwagę żadnych przedmiotów wystających poza obrys samochodu (np.

drabiny na dachu lub zaczepu kulowego).

Przy złej pogodzie albo zimą należy sprawdzić, czy czujniki nie są pokryte błotem, szronem ani śniegiem.

W przypadku usterki należy sprawdzić układ w sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Mycie pod wysokim ciśnieniem Myjąc samochód, nie zbliżać dyszy do czujników na odległość mniejszą niż 30 cm. 

  Kamera tylna z widokiem z góry

  Gdy silnik pracuje, po włączeniu biegu wstecznego układ umożliwia wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą kamery tylnej. ...

  Wykrywanie niskiego ciśnienia w oponach

  Układ automatycznie monitoruje ciśnienie w oponach podczas jazdy. Układ monitoruje ciśnienie we wszystkich czterech oponach, gdy tylko pojazd ruszy. Porównuje on informa ...

  Categorie