Citroen C3 Aircross: Kamera tylna z widokiem z góry

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Kamera tylna z widokiem z góry

Kamera tylna z widokiem z góry


Gdy silnik pracuje, po włączeniu biegu wstecznego układ umożliwia wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą kamery tylnej.

Kamera tylna z widokiem z góry


Kamera tylna z widokiem z góry


Ekran dzieli się na dwie części: lewa pokazuje widok otoczenia w pobliżu, a prawa – widok z góry samochodu.

Czujniki układu wspomagania parkowania uzupełniają informację o widoku z góry samochodu.

W lewej części mogą być wyświetlane różne widoki otoczenia:

 • widok standardowy,
 • widok 180°,
 • powiększenie.

Kamera tylna z widokiem z góry


Domyślnie jest włączony tryb AUTO.

W tym trybie układ wybiera najlepszy widok do wyświetlenia (standardowy lub powiększony) w zależności od informacji przekazywanych przez układ wspomagania parkowania.

Typ widoku można zmienić w dowolnym momencie w trakcie manewru.

Zasada działania

Zasada działania


Za pomocą kamery tylnej układ rejestruje obraz otoczenia samochodu w trakcie manewrowania z małą prędkością.

Obraz widoku z góry samochodu oraz jego najbliższego otoczenia jest rekonstruowany (umieszczony między niebieskimi nawiasami) w czasie rzeczywistym stopniowo w trakcie manewru.

Widok taki ułatwia ustawienie samochodu podczas parkowania i pokazanie wszystkich przeszkód w pobliżu.

Widok zostaje automatycznie skasowany, jeżeli samochód pozostaje zbyt długo w bezruchu

Układ zapewnia pomoc wizualną i w żadnym wypadku nie może zastąpić czujności kierowcy.

Obrazy przekazywane przez kamerę mogą być zniekształcone przez rzeźbę terenu.

Obecność cienia w przypadku nasłonecznienia lub niedostatecznego oświetlenia może spowodować zaciemnienie obrazu i obniżenie kontrast

Włączanie

Włączenie następuje automatycznie po włączeniu wstecznego biegu przy prędkości poniżej 10 km/h.

Włączanie


W każdej chwili można wybrać tryb wyświetlania, naciskając ten obszar.

Na ekranie podmenu wybrać jeden z czterech widoków:

"Widok standardowy".


"Widok 180°".


"Widok powiększony".


"Tryb AUTO".


Funkcja zostanie wyłączona:

 •  W przypadku podłączenia przyczepy< lub montażu bagażnika rowerowego na< haku (samochód wyposażony w hak< zamontowany zgodnie z zaleceniami< producenta).
 •  Przy prędkości wyższej niż 10 km/h.
 •  Podczas otwierania bagażnika.
 •  Po wyłączeniu wstecznego biegu< (obraz pozostaje wyświetlony przez< 7 sekund).
 •  Po naciśnięciu czerwonego krzyżyka< w lewym górnym rogu ekranu< dotykowego.

Sprawdzać regularnie czystość obiektywu kamery.

Należy regularnie czyścić kamerę cofania miękką, suchą ściereczką.

Tryb AUTO

Tryb AUTO


Ten tryb jest włączony domyślnie.

Dzięki czujnikom w tylnym zderzaku, przy zbliżaniu się do przeszkody przy czerwonej linii (mniej niż 30 cm) podczas manewru widok w trybie automatycznym zmienia się z widoku z tyłu na widok z góry.

Widok standardowy

Widok standardowy


Na ekranie jest widoczny obraz obszaru za samochodem.

Niebieskie linie obrysowe oznaczają szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami wstecznymi. Ich kierunek zmienia się zgodnie z położeniem kierownicy.

Czerwona linia oznacza odległość 30 cm od tylnego zderzaka, a dwie niebieskie linie oznaczają odpowiednio odległość 1 m i 2 m.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO albo po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Powiększenie

Powiększenie


Kamera rejestruje obraz otoczenia podczas manewru, aby odtwarzać widok z góry tyłu samochodu w jego bliskim otoczeniu, co umożliwia manewrowanie samochodem wśród otaczających przeszkód.

Widok ten jest dostępny w trybie AUTO albo po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Przeszkody mogą wydawać się bardziej oddalone niż są w rzeczywistości.

Podczas manewru koniecznie trzeba obserwować w lusterkach wstecznych obszar po obu stronach pojazdu.

Układ wspomagania parkowania tyłem również dostarcza informacje dotyczące otoczenia samochodu.

Widok 180°

Widok 180


Widok 180° ułatwia wyjazd tyłem z miejsca parkowania, umożliwiając dostrzeżenie zbliżających się samochodów, rowerzystów lub pieszych.

Widok ten nie jest zalecany w celu wykonania pełnego manewru.

Dzieli się on na trzy strefy: lewą A, środkową B i prawą C.

Widok ten jest dostępny wyłącznie po dokonaniu wyboru w menu zmiany widoku.

Tryb szybkiego uruchamiania

Tryb szybkiego uruchamiania


Ten tryb umożliwia szybsze wyświetlenie widoku kontekstowego (lewej strony), jak również widoku z góry samochodu.

Wyświetla się komunikat przypominający o sprawdzeniu sytuacji w otoczeniu samochodu przed rozpoczęciem manewru.

  Wspomaganie parkowania

  Dzięki czujnikom w zderzaku układ sygnalizuje bliskość przeszkody (np. pieszy, samochód, drzewo, barierka) znajdującej się w zasięgu czujnika. Niektóre rodzaje pr ...

  Park Assist

  Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania. W przypadku manualnej skrzyni ...

  Categorie