Citroen C3 Aircross: Wspomaganie parkowania

Wspomaganie parkowania


Dzięki czujnikom w zderzaku układ sygnalizuje bliskość przeszkody (np. pieszy, samochód, drzewo, barierka) znajdującej się w zasięgu czujnika.

Niektóre rodzaje przeszkód (np. słupki, oznaczenia robót) wykryte na początku manewru mogą być niewidoczne na końcu manewru, jeśli znajdują się one w martwym polu, którego nie obejmują czujniki.

Układ nie może w żadnym wypadku wyręczać kierowcy w zachowaniu ostrożności.

Wspomaganie parkowania tyłem

Układ włącza się w chwili włączenia biegu wstecznego.

Zostaje to potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Układ wyłącza się w momencie wyłączenia biegu wstecznego.

Pomoc dźwiękowa

Pomoc dźwiękowa


Informacja o bliskości przeszkody sygnalizowana jest przerywanym sygnałem dźwiękowym, którego częstotliwość zwiększa się w miarę zbliżania się samochodu do przeszkody.

Dźwięk wydobywający się z głośnika (prawego lub lewego) pozwala ustalić, po której stronie znajduje się przeszkoda.

Gdy odległość między samochodem a przeszkodą jest mniejsza niż ok. trzydzieści centymetrów, sygnał dźwiękowy rozlega się w sposób ciągły.

Pomoc graficzna

Pomoc graficzna 


Pomoc graficzna


Uzupełnia pomoc dźwiękową przez wyświetlanie na ekranie segmentów, które zbliżają się do samochodu.

Gdy przeszkoda jest blisko, na ekranie zostaje wyświetlony symbol "Niebezpieczeństwo".

Wspomaganie parkowania przodem

Oprócz wspomagania parkowania tyłem samochód jest wyposażony w funkcję wspomagania parkowania przodem, która włącza się, jeżeli zostanie wykryta przeszkoda z przodu samochodu, gdy prędkość pojazdu wynosi poniżej 10 km/h.

Pomoc przy parkowaniu przodem wyłącza się, jeżeli samochód zostanie zatrzymany na ponad 3 sekundy, gdy żadna przeszkoda nie jest wykrywana lub gdy prędkość samochodu przekroczy 10 km/h.

Dźwięk wydobywający się z głośnika (przedniego lub tylnego) pozwala ustalić, czy przeszkoda znajduje się przed, czy za samochodem.

Wyłączenie/włączenie

Układ włącza i wyłącza się z poziomu menu konfiguracji pojazdu lub za pomocą przycisku na desce rozdzielczej (w zależności od wersji).

Z/bez radia

Z/bez radia


Nacisnąć ten przycisk. W zestawie
wskaźników zapala się kontrolka przycisku, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

Z ekranem dotykowym

W menu Jazda/Samochód wybrać zakładkę
"Funkcje jazdy", a następnie "Wspomaganie parkowania".

Funkcja wyłącza się automatycznie w momencie dołączenia przyczepy lub montażu bagażnika rowerowego na haku (samochód wyposażony w hak zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta).

Usterka

W razie usterki podczas włączania
wstecznego biegu włącza się ta kontrolka w zestawie wskaźników, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu oraz sygnał dźwiękowy.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia układu.

Przy złej pogodzie albo zimą należy sprawdzić, czy czujniki nie są pokryte błotem, szronem albo śniegiem.

W momencie włączenia biegu wstecznego długi sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że czujniki mogą być zabrudzone.

Niektóre źródła dźwięku (motocykl, ciężarówka, młot pneumatyczny itd.) mogą spowodować włączenie sygnałów dźwiękowych wspomagania parkowania

Mycie pod wysokim ciśnieniem Myjąc samochód, nie zbliżać dyszy do czujników na odległość mniejszą niż 30 cm.

    Usterka

    W przypadku usterki układu ta kontrolka miga przez chwilę w zestawie wskaźników, a następnie świeci w sposób ciągły, czemu towarzyszy świecenie kontrolki serwisowej ...

    Kamera tylna z widokiem z góry

    Gdy silnik pracuje, po włączeniu biegu wstecznego układ umożliwia wyświetlanie na ekranie dotykowym obrazu otoczenia w pobliżu samochodu za pomocą kamery tylnej. ...

    Categorie