Citroen C3 Aircross: Wykrywanie niskiego ciśnienia w oponach

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Wykrywanie niskiego ciśnienia w oponach

Układ automatycznie monitoruje ciśnienie w oponach podczas jazdy.

Układ monitoruje ciśnienie we wszystkich czterech oponach, gdy tylko pojazd ruszy.

Porównuje on informacje przekazywane przez czujniki prędkości kół z wartościami wzorcowymi, które należy inicjować po każdej regulacji ciśnienia w oponach albo po zmianie koła.

Układ włącza alarm z chwilą wykrycia spadku ciśnienia powietrza w jednej lub kilku oponach.

Układ wykrywania niskiego ciśnienia w oponach nie zastępuje czujności kierowcy.

Układ nie zwalnia z obowiązku sprawdzania ciśnienia w oponach (wraz z kołem zapasowym) co miesiąc oraz przed wyruszeniem w długą podróż.

Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach pogarsza przyczepność, wydłuża drogę hamowania, powoduje przedwczesne zużycie opon, zwłaszcza w trudnych warunkach jazdy (duże obciążenie, duża prędkość, długa trasa).

Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach zwiększa zużycie paliwa.

Wartości ciśnienia w oponach są wskazane na etykiecie.

Więcej informacji na temat elementów identyfikacyjnych zawiera odpowiedni rozdział.

Sprawdzanie ciśnienia w oponach Ciśnienie należy sprawdzać, gdy opony są zimne (po godzinnym postoju lub po przejechaniu odległości mniejszej niż 10 km z umiarkowaną prędkością).

W innym przypadku należy dodać 0,3 bara do wartości podanych na etykiecie.

Łańcuchy śniegowe Nie należy ponownie inicjować układu po zamontowaniu lub zdemontowaniu łańcuchów śniegowych.

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu

To ostrzeżenie jest sygnalizowane ciągłym
świeceniem kontrolki, sygnałem dźwiękowym oraz, w zależności od zamontowanego wyposażenia, wyświetleniem komunikatu na ekranie.

 • Natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać nagłych ruchów kierownicą i gwałtownego hamowania.
 • Jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu.

Wykryty spadek ciśnienia nie zawsze powoduje widoczne odkształcenie opony.

Nie należy poprzestać na samej tylko kontroli wizualnej.

 • Mając do dyspozycji sprężarkę, np. tę z zestawu do tymczasowej naprawy opon, należy sprawdzić ciśnienie w czterech oponach, gdy są zimne.
 • Jeżeli nie można przeprowadzić tej kontroli natychmiast, należy jechać ostrożnie ze zmniejszoną prędkością.

  albo

 • W przypadku przebicia opony użyć zestawu do tymczasowej naprawy albo koła zapasowego (w zależności od wyposażenia).

Alarm pozostaje aktywny do chwili inicjalizacji układu.

Ponowna inicjalizacja (zerowanie)

Należy ponownie zainicjować układ po każdej regulacji ciśnienia w jednej oponie bądź kilku oponach, a także po wymianie jednego koła lub kilku kół.

Przed ponowną inicjalizacją układu należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach jest dostosowane do warunków eksploatacji samochodu i zgodne z zaleceniami na etykiecie ciśnień w oponach.

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu jest wiarygodny tylko wtedy, gdy inicjalizację układu wykona się przy prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu we wszystkich czterech oponach.

Układ wykrywania niedopompowania opon nie generuje ostrzeżenia, jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe w momencie ponownej inicjalizacji.

Zerowanie wykonuje się przy włączonym zapłonie w zaparkowanym pojeździe:

 • z poziomu menu konfiguracji samochodu w samochodach wyposażonych w ekran dotykowy,
 • za pomocą przycisku na desce rozdzielczej w samochodach bez ekranu dotykowego.

Z/bez radia

Z/bez radia


 • Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk.

Wykonanie inicjalizacji zostaje potwierdzone wysokim sygnałem dźwiękowym.

Niski sygnał dźwiękowy informuje, że inicjalizacja nie została wykonana.

Z ekranem dotykowym

 • W menu Jazda/Samochód wybrać zakładkę
  "Funkcje jazdy", a następnie "Zerowanie wykrycia niedopompowania".
 • Wybrać "Tak", aby zatwierdzić.

Resetowanie zostaje potwierdzone wyświetleniem komunikatu i wyłączeniem sygnału dźwiękowego.

Usterka

Miganie, a następnie ciągłe świecenie
lampki ostrzegającej o zbyt niskim ciśnieniu w oponach w połączeniu z włączeniem się kontrolki serwisowej wskazuje usterkę układu.

Pojawia się komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

W tym przypadku funkcja monitorowania ciśnienia w oponach nie działa.

Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy układzie należy sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach i przeprowadzić inicjalizację układu.

  Park Assist

  Układ aktywnie wspomaga parkowanie: wykrywa wolne miejsce parkingowe, a następnie steruje układem kierowniczym samochodu w celu zaparkowania. W przypadku manualnej skrzyni ...

  Categorie