Citroen C3 Aircross: Ogranicznik prędkości

Układ uniemożliwia przekroczenie prędkości
zaprogramowanej przez kierowcę

Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie.

Minimalna możliwa do zaprogramowania prędkość to 30 km/h.

Wartość zaprogramowanej prędkości pozostaje w pamięci do momentu wyłączenia zapłonu.

Ogranicznik prędkości jest tylko urządzeniem wspomagającym, które nie może w żadnym przypadku wyręczać kierowcy w przestrzeganiu ograniczeń prędkości i zachowaniu czujności.

Przełączniki przy kierownicy

Przełączniki przy kierownicy


 1. Wybór trybu ogranicznika.
 2. Zmniejszenie zaprogramowanej wartości.
 3. Zwiększenie zaprogramowanej wartości.
 4. Włączenie/wstrzymanie działania ogranicznika.
 5. W zależności od wersji pojazdu wyświetlenie ustawień prędkości zapisanych w pamięci lub przyjęcie prędkości zaproponowanej przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zapamiętywania prędkości lub rozpoznawania ograniczenia prędkości należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami.

Wskazania w zestawie wskaźników


Wskazania w zestawie wskaźników


Wyświetlacz na przedniej szybie

Wyświetlacz na przedniej szybie


 1. Sygnalizacja wyboru trybu ogranicznika.
 2. Sygnalizacja włączenia/wyłączenia ogranicznika.
 3. Zaprogramowana wartość prędkości.
 4. Prędkość zaproponowana przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

Włączanie

Włączanie


 • Ustawić pokrętło 1 w położeniu LIMIT, aby wybrać tryb ogranicznika. Działanie funkcji jest wstrzymane.

Włączanie


 • Jeżeli wartość graniczna jest odpowiednia (ostatnia prędkość zaprogramowana w układzie), nacisnąć przycisk 4, aby włączyć ogranicznik.

Włączanie


 • Ponowne naciśnięcie przycisku 4 powoduje chwilowe wstrzymanie działania funkcji (pauza).

Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

Aby zmienić zaprogramowaną prędkość graniczną:

 • skokowo co +/- 1 km/h – należy kolejno krótko naciskać przycisk 2 lub 3;
 • w sposób ciągły, co +/- 5 km/h – należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 2 lub 3.

Aby zmienić wartość prędkości granicznej przy wykorzystaniu zaprogramowanych ustawień prędkości i przy użyciu ekranu dotykowego:

 • nacisnąć przycisk 5, aby wyświetlić sześć zaprogramowanych ustawień prędkości;
 • nacisnąć przycisk odpowiadający żądanemu ustawieniu prędkości.

Ta wartość staje się nową prędkością graniczną.

Aby zmienić graniczną wartość prędkości na podstawie prędkości proponowanej przez funkcję rozpoznawania ograniczenia prędkości:

 • proponowana prędkość jest wyświetlana w zestawie wskaźników,
 • nacisnąć pierwszy raz przycisk 5: zostaje wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia zapamiętania prędkości,
 • nacisnąć drugi raz przycisk 5, aby zapisać proponowaną prędkość.

Wartość prędkości zostaje od razu wyświetlona w zestawie wskaźników jako nowa zadana prędkość.

Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

 • Nacisnąć mocno pedał przyspieszenia i pokonać punkt oporu, aby przekroczyć zaprogramowaną wartość graniczną.

Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony, a wyświetlana zaprogramowana wartość prędkości miga.

W przypadku stromych zjazdów lub nagłego przyspieszenia ogranicznik prędkości może nie być w stanie utrzymać zaprogramowanej prędkości.

Kiedy przekroczenie nie jest skutkiem działania kierowcy, sygnał dźwiękowy towarzyszy alarmowi.

Gdy tylko prędkość samochodu powraca do zaprogramowanego poziomu, ogranicznik wznawia działanie: wyświetlana zaprogramowana prędkość przestaje migać.

Wyłączanie

 • Ustawić pokrętło 1 w położeniu 0: informacje związane z ogranicznikiem przestają być wyświetlane.

Usterka

Miganie kresek sygnalizuje usterkę ogranicznika prędkości.

Zlecić sprawdzenie układów w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Usterka


Używanie dodatkowych dywaników niehomologowanych przez CITROËNA może przeszkadzać w działaniu ogranicznika prędkości.

Aby uniknąć ryzyka zablokowania pedałów:

 •  należy poprawnie zamocować< dywanik,
 •  nigdy nie kłaść jednego dywanika na< drugim.

  Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości i informacyjnych

  Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę. Szczególne ograniczenia prędkości, takie jak te przez ...

  Tempomat

  Układ automatycznie utrzymuje prędkość na poziomie zaprogramowanym przez kierowcę bez konieczności używania pedału przyspieszenia. Tempomat włącza się ręcznie. ...

  Categorie