Citroen C3 Aircross: Tempomat

Układ automatycznie utrzymuje prędkość na
poziomie zaprogramowanym przez kierowcę bez konieczności używania pedału przyspieszenia.

Tempomat włącza się ręcznie.

Wymaga to minimalnej prędkości samochodu 40 km/h, a także:

 •  w przypadku manualnej skrzyni< biegów – włączenia co najmniej< trzeciego biegu,
 •  w przypadku automatycznej skrzyni< biegów – ustawienia wybieraka< w trybie D lub włączenia co najmniej< drugiego biegu w trybie M

Wstrzymanie działania tempomatu odbywa się ręcznie lub przez naciśnięcie pedałów hamulca albo sprzęgła, lub ze względów bezpieczeństwa, w przypadku wyłączenia układu ESC.

Po włączeniu można wstrzymać działanie tempomatu przez naciśnięcie przycisku 4: wyświetlacz potwierdza wstrzymanie działani

Wyłączenie zapłonu kasuje wszystkie zaprogramowane wartości prędkości.

Tempomat jest tylko urządzeniem wspomagającym, które nie może w żadnym przypadku wyręczać kierowcy w przestrzeganiu ograniczenia prędkości i zachowaniu czujności.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się trzymanie stóp w pobliżu pedałów.

Tempomat


 1. Wybór trybu tempomatu.
 2. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zmniejszenie wartości.
 3. Zapamiętanie chwilowej prędkości samochodu jako prędkości zadanej lub zwiększenie wartości.
 4. Wstrzymanie/wznowienie działania tempomatu.
 5. W zależności od wersji pojazdu wyświetlenie ustawień prędkości zapisanych w pamięci lub przyjęcie prędkości zaproponowanej przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zapamiętywania prędkości lub rozpoznawania ograniczenia prędkości należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Wyświetlanie na przedniej szybie

Wyświetlanie na przedniej szybie


 1. Sygnalizacja wyboru tempomatu.
 2. Sygnalizacja wstrzymania/wznowienia regulacji.
 3. Zaprogramowana wartość prędkości.
 4. Prędkość zaproponowana przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

Włączanie

Włączanie


 • Ustawić pokrętło 1 w położeniu CRUISE, aby wybrać tryb tempomatu. Działanie funkcji jest wstrzymane.

Włączanie


 • Aby włączyć tempomat i ustawić zadaną prędkość, gdy tylko prędkość samochodu osiągnie żądany poziom, nacisnąć przycisk 2 lub 3. Bieżąca prędkość samochodu staje się prędkością zadaną.

  Można zwolnić pedał przyspieszenia.

Włączanie


 • Naciśnięcie przycisku 4 wstrzymuje działanie tempomatu (pauza).

Włączanie


 • Ponowne naciśnięcie przycisku 4 wznawia działanie tempomatu (ON).

Włączanie


Zmiana zadanej prędkości podróżnej

Tempomat musi być włączony.

Ze względów ostrożności zaleca się zapamiętywanie prędkości zadanej dość bliskiej aktualnej prędkości samochodu, aby uniknąć gwałtownego przyspieszania lub zwalniania samochodu.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy zastosowaniu aktualnej prędkości samochodu jako prędkości wyjściowej:

 • skokowo co +/- 1 km/h – należy kolejno krótko naciskać przycisk 2 lub 3;
 • w sposób ciągły, co +/- 5 km/h – należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 2 lub 3.

Uwaga: naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 2 lub 3 powoduje bardzo szybką zmianę prędkości samochodu.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej przy wykorzystaniu zaprogramowanych ustawień prędkości i przy użyciu ekranu dotykowego:

 • nacisnąć przycisk 5, aby wyświetlić sześć zaprogramowanych ustawień prędkości;
 • nacisnąć przycisk odpowiadający żądanemu ustawieniu prędkości.

Wybrane ustawienie stanie się nową prędkością podróżną.

Aby zmienić wartość prędkości podróżnej na prędkość proponowaną przez funkcję rozpoznawania ograniczenia prędkości:

 • proponowana prędkość jest wyświetlana w zestawie wskaźników,
 • nacisnąć pierwszy raz przycisk 5: zostaje wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia zapamiętania prędkości,
 • nacisnąć drugi raz przycisk 5, aby zapisać proponowaną prędkość.

Wartość prędkości zostaje od razu wyświetlona w zestawie wskaźników jako nowa zadana prędkość

Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

W razie potrzeby (wyprzedzanie itp.) można przekroczyć zaprogramowaną prędkość poprzez naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Tempomat wyłącza się na chwilę i wyświetlana zaprogramowana prędkość miga.

Aby powrócić do zaprogramowanej prędkości, zwolnić pedał przyspieszenia.

Gdy tylko prędkość samochodu osiągnie zaprogramowany poziom, tempomat wznawia działanie: wyświetlana zaprogramowana prędkość przestaje migać.

W przypadku stromych zjazdów tempomat może nie być w stanie utrzymać zaprogramowanej prędkości.

Może zajść konieczność przyhamowania w celu zapanowania nad prędkością jazdy samochodu. W tym przypadku działanie tempomatu zostaje automatycznie wstrzymane.

W celu ponownego aktywowania układu nacisnąć przycisk 4 przy prędkości powyżej 40 km/h.

Wyłączanie

 • Obrócić pokrętło 1 do położenia 0: wskazanie informacji związanych z tempomatem znika.

Usterka

Usterka


Miganie kresek sygnalizuje usterkę tempomatu.

Zlecić sprawdzenie układów w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Tempomat należy włączać tylko wtedy, gdy warunki umożliwiają jazdę przez pewien czas ze stałą prędkością i przy zachowaniu wystarczającej bezpiecznej odległości Nie należy włączać tempomatu w mieście, przy dużym natężeniu ruchu, na drodze krętej lub stromej, na drodze śliskiej lub zalanej, w warunkach złej widoczności (silny deszcz, mgła, opady śniegu itp.).

W niektórych przypadkach nie będzie możliwe utrzymanie ani nawet osiągnięcie zadanej prędkości: holowanie, obciążenie samochodu, stromy podjazd itp.

Używanie dodatkowych dywaników niehomologowanych przez CITROËNA może przeszkadzać w działaniu tempomatu.

Aby uniknąć ryzyka zablokowania pedałów:

 •  należy poprawnie zamocować< dywanik,
 •  nigdy nie kłaść jednego dywanika na< drugim.

  Ogranicznik prędkości

  Układ uniemożliwia przekroczenie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie. Minimalna możliwa do zaprogramowania ...

  Alarm ryzyka zderzenia i Active Safety Brake

  Zadaniem tego układu jest wspomaganie jazdy i obejmuje on trzy funkcje: Alarm ryzyka zderzenia: funkcja ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie kolizji z pojazdem poprzed ...

  Categorie