Citroen C3 Aircross: Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości i informacyjnych

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości i informacyjnych

Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę.

Szczególne ograniczenia prędkości, takie jak te przeznaczone dla ciężarówek, nie będą wyświetlane.

Wyświetlanie ograniczenia prędkości w zestawie wskaźników jest aktualizowane w chwili przejeżdżania obok znaku drogowego przeznaczonego dla samochodów osobowych (lekkich pojazdów).

Jednostka ograniczenia prędkości (km/h lub mph) zależy od kraju, w którym odbywa się jazda.

Należy to uwzględnić, aby przestrzegać maksymalnej dozwolonej prędkości.

Aby układ działał prawidłowo po wjeździe do innego kraju, upewnić się, że jednostki prędkości wyświetlane w zestawie wskaźników (km/h lub mph) są odpowiednie do kraju, w którym odbywa się jazda.

Automatyczne odczytywanie znaków to układ wspomagania jazdy i nie zawsze wyświetla ograniczenia prędkości prawidłowo.

Znaki drogowe ograniczenia prędkości znajdujące się przy drodze zawsze są ważniejsze od informacji wyświetlanych przez układ.

Układ w żadnym przypadku nie może zastępować czujności kierowcy.

Kierowca musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego i w każdej sytuacji dostosowywać swoją prędkość do panujących warunków klimatycznych i drogowych.

Jeżeli żaden znak nie zostanie wykryty przez wyznaczony czas, układ może nie wyświetlać ograniczeń prędkości.

Układ jest zaprojektowany do wykrywania znaków zgodnych z konwencją wiedeńską dotyczącą znaków drogowych.

Aby zapewnić prawidłowe działanie układu, należy regularnie czyścić obszar przed kamerą.

Wewnętrzna powierzchnia przedniej szyby w okolicach kamery może ulec zaparowaniu. W wilgotnych lub zimnych warunkach należy regularnie osuszać przednią szybę.

Zasady działania

Zasady działania


Zasady działania


Ten układ umożliwia wyświetlenie w zestawie wskaźników maksymalnej dozwolonej prędkości wykrytej przez kamerę.

Układ przetwarza również dane dotyczące ograniczenia prędkości pochodzące z map układu nawigacji.

Aby otrzymywać wiarygodne informacje o ograniczeniach prędkości z układu nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy tego układu.

Wskazania w zestawie wskaźników


Wskazania w zestawie wskaźników


Wyświetlanie w polu widzenia drogi

Wyświetlanie w polu widzenia drogi


1. Wskazanie ograniczenia prędkości.

Wyświetlanie prędkości

Wyświetlanie prędkości


Układ jest włączony, ale nie wykrywa informacji o ograniczeniu prędkości

Wyświetlanie prędkości


Układ wyświetla wartość po wykryciu informacji o ograniczeniu prędkości.

Wyświetlanie prędkości


Kierowca może w razie potrzeby dostosować prędkość samochodu do informacji podanych przez układ.

Włączanie/wyłączanie

Układ włącza się i wyłącza z poziomu menu konfiguracji samochodu.

Bez radia

 • W menu "WSPOM. JAZDY" na wyświetlaczu w zestawie wskaźników włączyć/wyłączyć funkcję "PRĘDK.

  ZALECANA" (rozpoznawanie ograniczenia prędkości).

Z radiem

 • W menu "Personalizacja- Konfiguracja"
  włączyć/ wyłączyć "Zalecenia prędkości".

Z ekranem dotykowym

 • W menu Jazda/Samochód wybrać zakładkę
  "Ustawienia pojazdu", a następnie "Bezpieczeństwo" i włączyć/ wyłączyć funkcję "Wyświetlanie zalecanej prędkości".

Wyświetlanie informacji

W przypadku tekstowego zestawu wskaźników LCD informacje dotyczące rozpoznawania ograniczenia prędkości są wyświetlane po danych komputera pokładowego.

Aby je wyświetlić:

Wyświetlanie informacji


 • Nacisnąć przycisk usytuowany na końcu przełącznika wycieraczek szyby.

Wyświetlanie informacji


 • Albo nacisnąć pokrętło usytuowane na kierownicy (w zależności od wyposażenia).

Ograniczenia działania

Przepisy dotyczące ograniczeń prędkości są właściwe dla każdego kraju.

Układ nie bierze pod uwagę zmniejszenia ograniczeń prędkości w następujących przypadkach:

 • Złe warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg).
 • Zanieczyszczenie powietrza.
 • Jazda z przyczepą lub z przyczepą kempingową.
 • Jazda z kołem zapasowym typu dojazdowego albo z łańcuchami śniegowymi.
 • Naprawa opony za pomocą zestawu do prowizorycznej naprawy opon.
 • Młodzi kierowcy itd.

Działanie układu może ulec zakłóceniu lub układ może nie działać w następujących sytuacjach:

 • Zła widoczność (niedostatecznie oświetlenie drogi, opady śniegu, deszczu, mgła).
 • Strefa na przedniej szybie przed kamerą jest zabrudzona, zaparowana, oszroniona, pokryta śniegiem, uszkodzona lub zakryta naklejką.
 • Uszkodzenie kamery.
 • Nieaktualne lub nieprawidłowe mapy.
 • Zakryte znaki drogowe (inne pojazdy, roślinność, śnieg).
 • Znaki ograniczenia prędkości niezgodne z normą, uszkodzone albo zniekształcone.

Zapamiętywanie ustawienia prędkości

Zapamiętywanie jest uzupełnieniem wyświetlania rozpoznawania ograniczenia prędkości


Kierowca może wybrać dostosowanie prędkości zadanej samochodu do proponowanej prędkości granicznej poprzez naciśnięcie przycisku zapamiętywania sterowania ogranicznika i tempomatu.

Prędkość ta zastępuje poprzednie ustawienie prędkości dla tempomatu i/lub ogranicznika.

Więcej informacji ma temat ogranicznika prędkości lub tempomatu zawierają odpowiednie rozdziały.

Przełączniki przy kierownicy

Przełączniki przy kierownicy


 1. Wybór trybu ogranicznika prędkości/ tempomatu.
 2. . Zapamiętanie ustawienia prędkości.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Wyświetlanie na przedniej szybie

Wyświetlanie na przedniej szybie


 1. Wskazanie ograniczenia prędkości.
 2. Zapamiętywanie prędkości.
 3. Bieżąca prędkość pojazdu.
 4. Bieżące ustawienie prędkości

Zapamiętywanie prędkości


 • Włączyć ogranicznik/tempomat.

  Wyświetlają się informacje związane z ogranicznikiem prędkości/tempomatem.


Po wykryciu znaku układ wyświetla wartość ograniczenia prędkości i komunikat z zapytaniem, czy zapamiętać ją jako nowe ustawienie prędkości.

Symbol "MEM" miga przez kilka sekund na wyświetlaczu.

Jeśli różnica między ustawieniem prędkości a wartością wyświetlaną przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości jest mniejsza niż 10 km/h, symbol MEM nie jest wyświetlany.


 • Nacisnąć po raz pierwszy ten
  przycisk, aby zażądać zapamiętania proponowanej prędkości.

Wyświetlany jest komunikat z prośbą o potwierdzenie żądania drugim naciśnięciem tego przycisku.


 • Nacisnąć po raz drugi ten przycisk,
  aby potwierdzić i zapamiętać nowe ustawienie prędkości.

Po pewnym czasie wyświetlacz powraca do bieżącego trybu wyświetlani

  Zapamiętywanie prędkości

  Ta funkcja umożliwia zapisywanie w pamięci prędkości, które będą następnie dostępne do skonfigurowania dwóch układów: ogranicznika prędkości lub tempomatu. W uk ...

  Ogranicznik prędkości

  Układ uniemożliwia przekroczenie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie. Minimalna możliwa do zaprogramowania ...

  Categorie