Citroen C3 Aircross: Demontaż zaczepu kulowego

Demontaż zaczepu kulowego


 • Wtyczkę przyczepy obrócić o ćwierć obrotu i pociągnąć, aby odłączyć ją od gniazda przyłączeniowego 3 wspornika.
 • Odsunąć gniazdo wiązki przewodów przyczepy 3 w lewo, aby je schować.
 • Odczepić linkę połączoną z przyczepą od pierścienia zabezpieczającego 4 wspornika.
 • Odczepić przyczepę od zaczepu kulowego.
 • Założyć osłonę ochronną na zaczep kulowy.

Demontaż zaczepu kulowego


 • Zdjąć kapturek z zamka.
 • Włożyć kluczyk do zamka 7.
 • Otworzyć zamek kluczykiem.
 • Złapać mocno zaczep kulowy 5 jedną ręką.

  Drugą ręką nacisnąć, a następnie obrócić pokrętło 6 do oporu w prawo. Nie puszczać pokrętła.

Demontaż zaczepu kulowego


 • Wyjąć zaczep kulowy od spodu wspornika 1.
 • Puścić pokrętło. Blokuje się ono automatycznie w położeniu odblokowanym.

  Następnie sprawdzić, czy czerwony znak na pokrętle jest ustawiony w linii z białym znakiem na zaczepie kulowym (położenie B).

Demontaż zaczepu kulowego


 • Włożyć zaślepkę ochronną 2 we wspornik 1.
 • Schować starannie zaczep kulowy do torby, chroniącej go przed uderzeniami i zabrudzeniem.

Konserwacja

Prawidłowe działanie jest możliwe tylko wtedy, gdy zaczep kulowy i wspornik są czyste.

Przed przystąpieniem do mycia samochodu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem należy zdemontować zaczep kulowy, a zaślepkę włożyć we wspornik. 

Zamocować dołączoną etykietę w dobrze widocznym miejscu, w pobliżu wspornika albo wewnątrz bagażnika.

W sprawie wszelkich operacji związanych z hakiem holowniczym należy kontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

  Montaż zaczepu kulowego

  Wyjąć zaślepkę ochronną 2 wspornika 1 pod tylnym zderzakiem. Włożyć koniec zaczepu kulowego 5 we wspornik 1 i popchnąć go w górę. Zaczep zablokuje s ...

  Hak holowniczy

  Rozkład obciążenia Należy tak rozłożyć ładunki w przyczepie, aby najcięższe przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi i aby nacisk na główkę haka ...

  Categorie