Citroen C3 Aircross: Hak holowniczy

Rozkład obciążenia

 • Należy tak rozłożyć ładunki w przyczepie, aby najcięższe przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi i aby nacisk na główkę haka był zbliżony do maksymalnego dopuszczalnego nacisku, jednak nie większy.

Gęstość powietrza maleje wraz ze wzrostem wysokości, co powoduje ograniczenie mocy silnika. Należy zmniejszać maksymalny ciężar przyczepy o 10% na każde 1000 m wysokości.

Używać haków holowniczych i ich oryginalnych wiązek przewodów homologowanych przez CITROËNA.

Zaleca się, aby instalację przeprowadzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku montażu poza ASO sieci CITROËN musi być on przeprowadzony ściśle według zaleceń producenta.

Po zamontowaniu homologowanego haka holowniczego niektóre funkcje wspomagania jazdy lub manewrów zostają automatycznie wyłączone.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej masy przyczepy wskazanej w dowodzie rejestracyjnym, na etykiecie producenta oraz w rozdziale Dane techniczne tego przewodnika.

Przestrzeganie maksymalnego dopuszczalnego nacisku na hak (zaczep kulowy) odnosi się również do używania akcesoriów (bagażniki rowerowe, bagażniki na hak itd.).

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Tryb odciążenia

W zależności od poziomu naładowania akumulatora układ wyłącza nieużywane funkcje.

W pojeździe znajdującym się w ruchu niektóre funkcje, takie jak klimatyzacja czy ogrzewanie tylnej szyby, mogą być czasowo wyłączone.

Ponowne ich przywrócenie do normalnego stanu odbywa się automatycznie, o ile umożliwia to stan naładowania akumulatora.

  Demontaż zaczepu kulowego

  Wtyczkę przyczepy obrócić o ćwierć obrotu i pociągnąć, aby odłączyć ją od gniazda przyłączeniowego 3 wspornika. Odsunąć gniazdo wiązki przewodów przyc ...

  Tryb oszczędzania energii

  Układ ogranicza czas używania niektórych funkcji, aby zachować wystarczający poziom naładowania akumulatora. Po wyłączeniu silnika przez łączny maksymalny czas okoł ...

  Categorie