Citroen C3 Aircross: Montaż zaczepu kulowego

Montaż zaczepu kulowego


 • Wyjąć zaślepkę ochronną 2 wspornika 1 pod tylnym zderzakiem.

Montaż zaczepu kulowego


 • Włożyć koniec zaczepu kulowego 5 we wspornik 1 i popchnąć go w górę. Zaczep zablokuje się automatycznie.

Montaż zaczepu kulowego


 • Pokrętło 6 wykonuje ćwierć obrotu w lewo.

  Uważać, aby nie trzymać dłoni w pobliżu.

Montaż zaczepu kulowego


 • Sprawdzić, czy mechanizm jest prawidłowo zablokowany i zielony znak na pokrętle jest ustawiony w linii z białym znakiem na zaczepie kulowym (położenie A).
 • Zamknąć zamek 7 za pomocą kluczyka.
 • Zawsze wyjmować kluczyk. Kluczyka nie można wyjąć, gdy zamek jest otwarty.
 • Założyć kapturek na zamek.

Montaż zaczepu kulowego


 • Zdjąć osłonę ochronną z zaczepu kulowego.
 • Przymocować przyczepę do zaczepu.
 • Zaczepić linkę połączoną z przyczepą do pierścienia zabezpieczającego 4 wspornika.
 • Przesunąć gniazdo wiązki przewodów 3 do przodu.
 • Podłączyć wtyczkę przyczepy i obrócić o ćwierć obrotu, aby podłączyć ją do gniazda przyłączeniowego 3 wspornika.

  Hak holowniczy z zaczepem kulowym demontowanym bez narzędzi

  Montaż i demontaż zaczepu kulowego tego oryginalnego haka holowniczego nie wymaga użycia narzędzi. Wygląd Wspornik mocujący. Zaślepka ochronna. Gniazdo przyłą ...

  Demontaż zaczepu kulowego

  Wtyczkę przyczepy obrócić o ćwierć obrotu i pociągnąć, aby odłączyć ją od gniazda przyłączeniowego 3 wspornika. Odsunąć gniazdo wiązki przewodów przyc ...

  Categorie