Chevrolet Captiva: Zewnętrzne urządzenia audio

Korzystanie z urządzenia USB/ iPod (opcja tylko dla typu 2)

Wybór trybu odtwarzania USB/iPod Nacisnąć przycisk SOURCE , aby włączyć odtwarzanie plików z urządzenia USB lub iPod z innego trybu.

Podłączanie urządzenia pamięci USB/iPod Wsunąć złącze urządzenia USB lub iPod w gniazdo USB - odtwarzanie plików z urządzenia przez system audio-nawigacyjny rozpocznie się automatycznie.

Wyjmowanie urządzenia USB/iPod Ostrożnie wyciągnąć ręką urządzenie USB lub iPod z gniazda USB.

*Pozostałe funkcje są takie same w trybie odtwarzacza CD.

Wstrzymanie Nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUSE , aby wstrzymać odtwarzanie z urządzenia USB lub iPod.

Na ekranie będzie migać wskazanie "PAUSE" Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUSE , aby rozpocząć odtwarzania z urządzenia USB lub iPod.

 • Jeśli system audio-nawigacyjny jest połączony z urządzeniem zewnętrznym lub odtwarzaczem CD, funkcja wstrzymania jest nieaktywna.

Następny/poprzedni utwór Po naciśnięciu przycisków
system audio-nawigacyjny rozpoczyna odtwarzanie następnego/ poprzedniego utworu.

Szybkie przewijanie do przodu/ do tyłu Nacisnąć i przytrzymać przyciski .
System audio-nawigacyjny uruchamia szybie przewijanie do przodu / do tyłu.

Następny/poprzedni katalog - tylko płyty z plikami MP3/WMA Nacisnąć przyciski , aby
rozpocząć odtwarzanie następnego/ poprzedniego folderu.

RPT (powtórzenie) Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją RPT system audio-nawigacyjny nieprzerwanie odtwarza bieżący utwór w pętli.

W celu wyłączenia tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją RPT .

RDM (losowo) Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją RDM system audio-nawigacyjny odtwarza utwory losowo.

W celu wyłączenia tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją RDM .

INT (przeszukiwanie) Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją INT , system audio-nawigacyjny odtwarza kolejno pierwsze sekundy wszystkich utworów.

W celu wyłączenia tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją INT .

Funkcja nawigacji urządzenia iPod (opcja tylko dla typu 2)

Tryb nawigacji urządzenia iPod Nacisnąć przycisk MENU , aby wybrać obsługiwaną kategorię z urządzenia iPod.

Następna/poprzednia kategoria Po naciśnięciu przycisków , a
następnie przycisku funkcji pod opcją ENT system audio-nawigacyjny rozpoczyna odtwarzanie.

Anulowanie lub poprzedni krok Po naciśnięciu przycisku funkcji pod ← system audio-nawigacyjny powróci do poprzedniego kroku.

  MP3

  Format MP3/WMA W przypadku nagrywania na komputerze płyty z utworami w formacie MP3/WMA: Należy zapisać pliki MP3/WMA na płycie CD-R. Nie należy ...

  Bluetooth Audio

  Po wykonaniu procedury podłączania urządzenia przez Bluetooth. (patrz "Procedura tworzenia powiązania") Tryb A2DP Nacisnąć przycisk funkcji pod ...

  Categorie