Chevrolet Captiva: MP3

Format MP3/WMA

W przypadku nagrywania na komputerze płyty z utworami w formacie MP3/WMA:

 • Należy zapisać pliki MP3/WMA na płycie CD-R.
 • Nie należy umieszczać na jednej płycie standardowych plików audio oraz plików MP3/WMA.
 • Należy się upewnić, że pliki MP3/WMA mają rozszerzenia .mp3 lub .wma. W przeciwnym razie pliki mogą nie zostać odtworzone.
 • Pliki można nagrywać z różną (stałą lub zmienną) prędkością kodowania. Jeżeli zapisane utwory zawierają znaczniki ID3 w wersji 1 lub 2, system audio-nawigacyjny wyświetla tytuł utworu, nazwę wykonawcy i tytuł albumu.
 • Należy tworzyć taką strukturę folderów, która ułatwia odszukiwanie utworów podczas jazdy.

  Utwory powinny być zorganizowane w formie albumów, każdy album powinien być w osobnym folderze. W każdym folderze lub albumie może się znajdować maksymalnie 18 utworów.

 • W przypadku nagrywania płyty z plikami MP3/WMA w trybie wielosesyjnym należy pamiętać o sfinalizowaniu płyty. Zazwyczaj lepiej jest nagrywać płyty w trybie Disc-at-once.

Odtwarzacz jest w stanie odczytać i odtworzyć maksymalnie 50 folderów, 5 sesji i 999 plików.

Długie nazwy plików i folderów mogą zajmować niepotrzebnie dużo miejsca na płycie. W celu zaoszczędzenia miejsca na płycie należy ograniczyć do minimum długość nazw plików i folderów. Można również odtwarzać płyty z plikami MP3/WMA, które nagrano bez tworzenia folderów. Odtwarzacz obsługuje do 8 poziomów folderów, niemniej jednak liczbę poziomów należy ograniczyć do minimum w celu uproszczenia struktury folderów i ułatwienia wyszukiwania konkretnego folderu w trakcie odtwarzania płyty. Jeżeli na płycie znajduje się więcej niż 50 folderów, 5 sesji lub 999 plików, odtwarzacz umożliwia nawigację w zakresie maksymalnej liczby folderów, sesji lub plików, a wszystkie elementy powyżej liczby maksymalnej są pomijane.

Katalog główny

Katalog główny traktowany jest jak folder. Jeżeli znajdują się w nim skompresowane pliki audio, zostanie wyświetlona nazwa katalogu ROOT. Dostęp do wszystkich plików w katalogu głównym jest możliwy przed przejściem do wszystkich innych katalogów.

Pusty katalog lub folder

Jeżeli katalog główny lub jeden z folderów w strukturze zawiera wyłącznie foldery/podfoldery bez skompresowanych plików, odtwarzacz przejdzie do następnego folderu w strukturze, który zawiera takie pliki. Nazwa i numer pustego folderu nie zostaną wyświetlone.

Brak folderów

Jeśli płyta zawiera tylko skompresowane pliki, znajdują się one w katalogu głównym.

W przypadku takich płyt CD funkcja wybierania następnego i poprzedniego folderu nie będzie działać.

Nazwa folderu będzie wyświetlana jako ROOT.

Jeśli na płycie CD znajdują się tylko skompresowane pliki audio, a nie ma żadnych folderów, pliki zostaną umieszczone w katalogu głównym.

Nazwa folderu będzie wyświetlana jako ROOT.

Kolejność odtwarzania

Utwory są odtwarzane w następującej kolejności:

 • Odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszego utworu w katalogu głównym.
 • Po odtworzeniu wszystkich utworów z katalogu głównego pliki będą odtwarzane zgodnie z numeracją.
 • Po odtworzeniu ostatniego utworu z ostatniego katalogu, urządzenie zacznie odtwarzać pierwszy utwór z pierwszego folderu w katalogu głównym.

System i nazwy plików

Wyświetlany jest tytuł utworu zapisany w znaczniku ID3. Jeżeli tytuł utworu nie jest zapisany w znaczniku ID3, system audio-nawigacyjny wyświetla zamiast niego nazwę pliku bez rozszerzenia (takiego jak MP3/WMA).

Tytuły utworów zawierające ponad 32 znaki lub 4 strony są skracane.

Na wyświetlaczu nie są widoczne części wyrazów z ostatniej strony tekstu ani rozszerzenie nazwy pliku.

Odtwarzanie plików MP3/WMA

Przy włączonym zapłonie nieznacznie wsunąć płytę w szczelinę odtwarzacza stroną z etykietą skierowaną do góry. Odtwarzacz wciągnie płytę, po czym zostanie wyświetlony napis "Loading", "File check", a następnie MP3 lub WMA.

Powinno nastąpić rozpoczęcie odtwarzania płyty. Płyty nie można wsunąć przy wyłączonym zasilaniu akcesoriów.

W miarę odtwarzania kolejnych plików na wyświetlaczu będą widoczne numery ścieżek i tytuły utworów.

Po wyłączeniu zapłonu lub systemu audio-nawigacyjnego urządzenie pozostanie w trybie odtwarzacza płyt CD. Po włączeniu zapłonu płytę CD znajdującą się w systemie audio-nawigacyjnym można odtworzyć dopiero po włączeniu systemu audio-nawigacyjnego. Jeśli w chwili wyłączenia zapłonu była odtwarzana płyta, po włączeniu zapłonu oraz systemu audio-nawigacyjnego płyta zostanie odtworzona od miejsca, w którym nastąpiło zatrzymanie.

Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu można umieścić płytę CD o średnicy 3 cali (8 cm). Pełnowymiarowe oraz małe płyty CD wsuwa się w taki sam sposób.

Podczas odtwarzania płyty CD-R jakość dźwięku może ulec pogorszeniu w wyniku nieodpowiedniej jakości nośnika, niewłaściwej metody zapisu płyty, słabej jakości nagranych plików bądź nieodpowiedniego postępowania z płytą.

Może dojść do przeskakiwania dźwięku, a także problemów z odszukaniem żądanego utworu i wsuwaniem/wysuwaniem płyty. W takiej sytuacji należy sprawdzić powierzchnię płyty. Uszkodzona płyta CD, np. popękana lub porysowana, nie będzie prawidłowo odtwarzana.

Jeśli powierzchnia płyty jest zabrudzona, należy przeczytać informacje podane w punkcie "Postępowanie z płytami CD".

Jeśli na płycie nie ma widocznych uszkodzeń, należy sprawdzić odtwarzacz, wsuwając nieuszkodzoną płytę.

Na płyty nie należy naklejać żadnych etykiet, ponieważ mogłyby one utknąć w odtwarzaczu. W przypadku płyt nagranych na komputerze, które wymagają opisu, najlepiej opisać płytę specjalnym pisakiem.

Uwaga: Naklejanie etykiet na płyty, wsuwanie kilku płyt na raz i podejmowanie prób odtwarzania porysowanych lub uszkodzonych płyt może spowodować uszkodzenie odtwarzacza CD. Korzystając z odtwarzacza CD, należy używać wyłącznie odpowiednio oznakowanych płyt w dobrym stanie, wsuwać tylko jedną płytę jednocześnie oraz utrzymywać odtwarzacz i szczelinę na płyty w czystości.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, zobacz "Komunikaty odtwarzacza CD" w dalszej części tego rozdziału.

Podczas odtwarzania plików MP3/ WMA wszystkie funkcje odtwarzacza CD z wyjątkiem poniższych działają tak samo.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Odtwarzanie płyt CD" we wcześniejszej części instrukcji.

Tryb całego katalogu

Po wybraniu trybu całego folderu funkcje powtarzania, przeszukiwania oraz odtwarzania w kolejności losowej dotyczą całego folderu.

Nacisnąć przycisk funkcji pod opcją ALL - napis All na wyświetlaczu zostanie zastąpiony napisem DIR .

W celu wyłączenia trybu DIR ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją DIR .

Wyświetlanie informacji zawartych w znacznikach ID3

Po naciśnięciu przycisku INFORMATION [INFO] system audio-nawigacyjny wyświetla informacje zawarte w znacznikach ID3 bieżących plików.

Komunikaty odtwarzacza CD

CHECK CD (sprawdź płytę CD) : Wyświetlenie tego komunikatu i/lub wysunięcie płyty CD może być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

 • Odtwarzacz jest rozgrzany do bardzo wysokiej temperatury.

  Gdy temperatura powróci do normy, radioodtwarzacz powinien wznowić odtwarzanie płyty.

 • Droga jest nierówna.

  Gdy pojazd wjedzie na równą drogę, radioodtwarzacz powinien wznowić odtwarzanie płyty.

 • Płyta CD jest zabrudzona, porysowana, mokra lub została włożona odwrotnie.
 • Powietrze jest bardzo wilgotne.

  W takiej sytuacji należy odczekać około godzinę i spróbować ponownie.

 • Niezgodny format płyty. Patrz "Format MP3" we wcześniejszej części tego rozdziału.
 • Mógł wystąpić problem podczas nagrywania płyty.
 • Etykieta płyty mogła utknąć w odtwarzaczu.

Jeżeli płyta nie jest odtwarzana prawidłowo z innego powodu, należy włączyć sprawdzoną płytę.

Jeśli którykolwiek z błędów powtarza się lub nie może być skorygowany, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeżeli na wyświetlaczu systemu audio-nawigacyjnego jest widoczny komunikat o błędzie, należy go zanotować i przekazać dealerowi w momencie zgłaszania usterki.

  Odtwarzacz płyt CD

  Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer utworu. Po wyłączeniu zapłonu lub systemu audio-nawigacyjnego urz ...

  Zewnętrzne urządzenia audio

  Korzystanie z urządzenia USB/ iPod (opcja tylko dla typu 2) Wybór trybu odtwarzania USB/iPod Nacisnąć przycisk SOURCE , aby włączyć odtwar ...

  Categorie