Chevrolet Captiva: Odtwarzacz płyt CD

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania na wyświetlaczu pojawi się nazwa i numer utworu.

Po wyłączeniu zapłonu lub systemu audio-nawigacyjnego urządzenie pozostanie w trybie odtwarzacza płyt CD. Po włączeniu zapłonu płytę CD znajdującą się w systemie audio-nawigacyjnym można odtworzyć dopiero po włączeniu radioodtwarzacza.

Jeśli w chwili wyłączenia zapłonu była odtwarzana płyta, po włączeniu zapłonu oraz systemu audio-nawigacyjnego płyta zostanie odtworzona od miejsca, w którym nastąpiło zatrzymanie.

Po zastosowaniu adaptera w odtwarzaczu można umieścić płytę CD o średnicy 3 cali (8 cm). Pełnowymiarowe oraz małe płyty CD wsuwa się w taki sam sposób.

Podczas odtwarzania płyty CD-R jakość dźwięku może ulec pogorszeniu w wyniku nieodpowiedniej jakości nośnika, niewłaściwej metody zapisu płyty, słabej jakości nagranych plików bądź nieodpowiedniego postępowania z płytą.

Może dojść do przeskakiwania dźwięku, a także problemów z odszukaniem żądanego utworu i wsuwaniem/wysuwaniem płyty. W takiej sytuacji należy sprawdzić powierzchnię płyty. Uszkodzona płyta CD, np. popękana lub porysowana, nie będzie prawidłowo odtwarzana.

Jeśli powierzchnia płyty jest zabrudzona, należy przeczytać informacje podane w punkcie "Postępowanie z płytami CD".

Jeśli na płycie nie ma widocznych uszkodzeń, należy sprawdzić odtwarzacz, wsuwając nieuszkodzoną płytę.

Na płyty nie należy naklejać żadnych etykiet, ponieważ mogłyby one utknąć w odtwarzaczu. W przypadku płyt nagranych na komputerze, które wymagają opisu, najlepiej opisać płytę specjalnym pisakiem

Uwaga: Naklejanie etykiet na płyty, wsuwanie kilku płyt na raz i podejmowanie prób odtwarzania porysowanych lub uszkodzonych płyt może spowodować uszkodzenie odtwarzacza CD. Korzystając z odtwarzacza CD, należy używać wyłącznie odpowiednio oznakowanych płyt w dobrym stanie, wsuwać tylko jedną płytę jednocześnie oraz utrzymywać odtwarzacz i szczelinę na płyty w czystości.

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, zobacz "Komunikaty odtwarzacza CD" w dalszej części tego rozdziału.

Wybór trybu odtwarzacza CD

Nacisnąć przycisk SOURCE [SRC] (tylko dla typu 2) lub CD (tylko dla typu 1/3), aby odtworzyć płytę z innego trybu.

Ładowanie płyt (tylko dla typu 3)

System audio-nawigacyjny może pomieścić maksymalnie 6 płyt.

1. Naciśnięcie przycisku LOAD powoduje wyświetlenie przez system audio-nawigacyjny liczby pustych miejsc na płyty.

2. Nacisnąć przycisk funkcji pod numerem płyty , która ma zostać włożona.

3. Wsunąć płytę w szczelinę opisem do góry. Radioodtwarzacz automatycznie wciągnie płytę i rozpocznie odtwarzanie.

Aby włożyć kilka płyt CD, postępować w następujący sposób (tylko dla typu 3):

1. Nacisnąć przycisk LOAD i przytrzymać przez jedną sekundę. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się monit z prośbą o załadowanie kilku płyt.

2. Przy wkładaniu płyt postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Odtwarzacz CD może obsługiwać do 6 płyt.

Uwagi: Nacisnąć ponownie przycisk LOAD, aby wstrzymać ładowanie kolejnych płyt.

Wysuwanie płyty CD

Naciśnięcie przycisku EJECT powoduje wysunięcie płyty z czytnika systemu audio-nawigacyjnego.

Wyjąć płytę z tacki.

Wstrzymanie

Nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUSE (tylko dla typu 2) lub CD (tylko dla typu 1/3), aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD.

Na ekranie będzie migać wskazanie "PAUSE"

Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUSE (tylko dla typu 2) lub CD (tylko dla typu 1/3), aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD.

Jeśli system audio-nawigacyjny jest połączony z urządzeniem zewnętrznym AUX lub USB/iPod funkcja wstrzymania jest nieaktywna.

Następny/poprzedni utwór

Po naciśnięciu przycisków
system audio-nawigacyjny rozpoczyna odtwarzanie następnego/ poprzedniego utworu.

Następny/poprzedni folder

Po naciśnięciu przycisków system
audio-nawigacyjny rozpoczyna odtwarzanie następnego/ poprzedniego folderu.

Szybkie przewijanie do przodu/ do tyłu

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przyciskówsystem
audio-nawigacyjny uruchamia szybkie przewijanie do przodu / do tyłu.

RPT (powtórzenie)

Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją RPT system audio-nawigacyjny nieprzerwanie odtwarza bieżący utwór w pętli.

W celu wyłączenia tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją RPT .

RDM (losowo)

Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją RDM system audio-nawigacyjny odtwarza utwory losowo.

W celu wyłączenia tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją RDM .

INT (Przeszukiwanie)

Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją INT , system audio-nawigacyjny odtwarza kolejno pierwsze sekundy wszystkich utworów.

W celu wyłączenia tej funkcji ponownie nacisnąć przycisk funkcji pod opcją INT .

    MP3

    Format MP3/WMA W przypadku nagrywania na komputerze płyty z utworami w formacie MP3/WMA: Należy zapisać pliki MP3/WMA na płycie CD-R. Nie należy ...

    Categorie