Chevrolet Captiva: Bluetooth Audio

Po wykonaniu procedury podłączania urządzenia przez Bluetooth.

(patrz "Procedura tworzenia powiązania")

Tryb A2DP

Nacisnąć przycisk funkcji pod napisem AUDIO PLAY na wyświetlaczu.

ODTWARZANIE

Nacisnąć przycisk funkcji pod na
wyświetlaczu, aby rozpocząć odtwarzanie plików MP3 z podłączonego zestawu przenośnego.

Wstrzymanie Nacisnąć przycisk funkcji pod na
wyświetlaczu, aby wstrzymać odtwarzanie pliku MP3.

Następny/poprzedni utwór Po naciśnięciu przycisku funkcji pod na wyświetlaczu rozpocznie
się odtwarzanie następnego/ poprzedniego pliku MP3.

Zewnętrzne wejście dźwięku (AUX)

System audio-nawigacyjny jest wyposażony w dodatkowe gniazdo wejściowe typu jack (o średnicy 3,5 mm), znajdujące się na dole po prawej stronie panelu głównego.

Nie jest to wyjście audio, dlatego nie należy do niego podłączać słuchawek

Do gniazda można jednak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, takie jak iPod, laptop, odtwarzacz MP3, zmieniarkę płyt CD lub odbiornik XM itd.

Do gniazda można jednak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, takie jak iPod, laptop, odtwarzacz MP3, zmieniarkę płyt CD lub odbiornik XM itd.

Wybór trybu AUX Nacisnąć przycisk SOURCE [SRC] (tylko dla typu 2) lub AUX (tylko dla typu 1/3) w innym trybie odtwarzania.

Jeśli gniazdo typu jack nie wykryje obecności wtyku, tryb AUX będzie zablokowany.

Tryb A-Navigation (opcja tylko dla typu 2)

Wybór trybu A nawigacji Nacisnąć przycisk MEDIA , aby wybrać tryb A-NAVI.

    Zewnętrzne urządzenia audio

    Korzystanie z urządzenia USB/ iPod (opcja tylko dla typu 2) Wybór trybu odtwarzania USB/iPod Nacisnąć przycisk SOURCE , aby włączyć odtwar ...

    Categorie