Chevrolet Captiva: Załącznik

1. Uwaga

W sytuacjach opisanych poniżej nie wystąpił błąd systemu:

Sytuacje, które mogą mieć wpływ na pozycjonowanie GPS:

 • Podróżując niekiedy przez autostrady lub wiadukty główny punkt może zmieniać lokalizację.
 • Gdy podróżujesz po drogach bardzo stromych.
 • Podczas jazdy po spiralnych drogach pozycja głównego punktu może się zmieniać. Nie jest to związane z określonym promieniem drogi ani prędkością pojazdu. Jednym z powodów mogą być rzeczywiste warunki na drodze, różniące się od zapisanych w elektronicznej mapie.
 • Po wykonaniu skrętu w prawo lub w lewo w ulicę, wzdłuż której w pobliżu (w odległości mniejszej niż 50 m) biegną inne ulice, może się zdarzyć, iż główny punkt przeskoczy do innej ulicy.
 • Podczas podróży wijącą się szosą możne się zdarzyć, iż pozycja głównego punktu będzie się zmieniać z powodu błędu pomiaru rzeczywistej odległości.
 • Przed powrotem na ulicę po jeździe w podziemnym parkingu lub na ślimaku parkingu wielopoziomowego można zauważyć, że pozycja głównego punktu się zmienia. Gdy samochód znajduje się na platformie obrotowej, strzałka punktu głównego może nie wskazywać prawidłowego kierunku.
 • Powiadomienie głosowe na rozwidleniu trasy.
 • Podawana odległość może różnić się od faktycznej.

W przypadku którejkolwiek z tych sytuacji satelita GPS automatycznie wyreguluje aktualną pozycję w trakcie prowadzenia samochodu.

Problemy spowodowane przez pliki map:

 • Podczas powrotu z ulicy, która została niedawno oddana do użytku, na drogę zapisaną w pliku mapy, pozycja głównego punktu może się zmieniać, ponieważ plik mapy może nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków na drodze. System ustawi poprawną pozycję po przejechaniu krótkiego dystansu, korzystając z sygnałów GPS.
 • Brak możliwości przejazdu z uwagi na zamkniętą drogę lub ścieżkę dla pieszych
 • Otwarcie nowej drogi i zamknięcie starej;
 • Droga bez przejazdu;
 • Trasa obliczona ponownie bez zmiany proponowanej drogi;
 • Pokierowanie na normalną drogę zamiast na wiadukt i odwrotnie;
 • Jeśli w najbliższej okolicy znajdują się tylko mniejsze uliczki bez głównych dróg, system pokieruje Cię jedynie do miejsca w pobliżu celu podróży;
 • Instrukcja wykonania zwrotu o 180 stopni;
 • Brak informacji o rozwidleniu drogi;
 • Instrukcje dotyczące zakrętu różniące się od rzeczywistych warunków;
 • Brak informacji o kierunku lub podpowiedzi głosowych na temat wjazdu lub zjazdu podczas poruszania się po autostradzie.
 • Mapa schematyczna może nie być zgodna z rzeczywistymi warunkami na drodze.

Miejsca, w których odbieranie sygnału GPS jest utrudnione

 • W tunelach;
 • Pomiędzy wysokimi budynkami;
 • Pod wiaduktami;
 • W lesie;

W przypadku korzystania z zewnętrznej anteny GPS zaleca się umieszczenie jej na dachu samochodu. Jeżeli na dachu samochodu znajduje się bagażnik, należy upewnić się, że nie styka się on z anteną.

Funkcje GPS zarządzane są przez departament obrony Stanów Zjednoczonych.

Dokładność sygnału GPS może być celowo zredukowana, co spowoduje zmianę pozycji samochodu na mapie.

Uwagi dotyczące eksploatacji

 • Główny punkt może zmieniać położenia przed otrzymaniem sygnału GPS, tuż po włączeniu zasilania.
 • Główny punkt może zmieniać pozycję, gdy system zostanie użyty po raz pierwszy od momentu zainstalowania.
 • System automatycznie wyreguluje pozycje i kierunek korzystając z sygnału GPS, jeśli pozycja punktu głównego nie zgadza się z rzeczywistymi warunkami.

2. Ikony POI

Uwagi dotyczące eksploatacji


Uwagi dotyczące eksploatacji


Uwagi dotyczące eksploatacji


  Ustawienia

  Zdjęcie 6.1 Menu swobodnej nawigacji Zdjęcie 6.2 Menu nawigacji trasy W menu ustawień dostępne są opcje umożliwiające dopasowanie system ...

  Telefon

  Bluetooth Procedura tworzenia powiązania Nacisnąć przycisk BLUETOOTH [ ]. Nastąpi przejście do procedury tworzenia powiązania. 1. Nacisną& ...

  Categorie