Chevrolet Captiva: Ustawienia

Ustawienia


Zdjęcie 6.1 Menu swobodnej nawigacji

Ustawienia


Zdjęcie 6.2 Menu nawigacji trasy

W menu ustawień dostępne są opcje umożliwiające dopasowanie systemu A-Navi do własnych potrzeb.

Na ekranie "Ustawień" w Menu swobodnej nawigacji lub Menu nawigacji trasy można uzyskać dostęp do 11 ustawień.

Ustawienia


Zdjęcie 6.3 Ustawienie_1

Ustawienia


Zdjęcie 6.4 Ustawienie_2

1. Głośność

Ustawienia


Zdjęcie 6.5 Głośność

 • dotknąć opcji "Głośność" na ekranie "Ustawienia" (zdjęcie 6.3), aby przejść do ekranu "Głośność" (zdjęcie 6.5).
 • dotknięcie przycisku "-" powoduje zmniejszenie głośności, a dotknięcie przycisku "+" zwiększenie głośności.
 • w celu wyciszenia systemu dotknąć przycisku .

Po skonfigurowaniu ustawień dotknąć "OK" - system zapisze ustawienia i powróci do ekranu "Ustawienia" .

2. Alarm bezpieczeństwa

Alarm przekroczenia prędkości ostrzega kierowcę o przekroczeniu obowiązującego ograniczenia prędkości. Ustawienie to umożliwia wybranie, czy ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości mają być wyświetlane, czy nie.

Ustawienia


Zdjęcie 6.6 Alarm bezpieczeństwa

 • dotknąć opcji "Alarm bezpieczeństwa" na ekranie "Ustawienia" (zdjęcie 6.3) , aby przejść do ekranu "Alarm bezpieczeństwa" (zdjęcie 6.6) .

Gdy ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jest włączone, istnieje możliwość ustawienia tolerancji prędkości w wartościach 0%, 5%, 10%, 15% i 20%.

3. Zapis trasy

System A-Navi zapisuje wszystkie informacje o pozycji, które otrzymano z odbiornika GPS podczas nawigacji. Na mapie rysowany jest przebieg trasy, co umożliwia wyświetlenie historycznych informacji o trasie przy kolejnym uruchomieniu systemu. Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas jazdy terenowej, np. w lesie lub po pustyni.

Ustawienia


Zdjęcie 6.7 Zapis trasy

 • Poprzez dotknięcie przycisku "Włącz zapis" użytkownik może włączyć funkcję zapisywania trasy; dotknięcie przycisku "Wyłącz zapis" powoduje wyłącznie funkcji.
 • Wszystkie zapisane informacje o trasie są wyświetlane na ekranie. Zaznaczenie jednego z zapisów i dotknięcie przycisku "Wyświetl" powoduje wyświetlenie zapisanej trasy na mapie.

4. Zarządzanie książką adresową

System A-Navi może pomieścić do 100 adresów/punktów POI.

Ustawienia


Zdjęcie 6.8 Ekran książki adresowej

 • dotknąć przycisku "Dodaj" , aby przejść do "Menu wyszukiwania" i wyszukać adresy/punkty POI i dodać je do książki adresowej.
 • dotknąć przycisku "Usuń" , aby usunąć dany wpis z książki adresowej.
 • dotknąć przycisku "Na mapie" , aby wyświetlić lokalizację adresu na mapie.
 • dotknąć przycisku "Edytuj" , aby przejść do ekranu "Edycja książki adresowej".

Ustawienia


Zdjęcie 6.9 Edycja książki adresowej

 • dotknąć pola, które ma zostać zmienione; gdy pojawi się w nim kursor, użyć klawiatury. W celu przełączenia formatu wprowadzania dotknąć przycisku "123" lub "SYM" .

Ustawienia


Zdjęcie 10 Wybór ikony POI

 • Dotknąć przycisku
  widocznego na zdjęciu 6.9, aby przejść do ekranu "Wybór ikony POI".

Zmiana trybu dziennego i nocnego

System A-Navi pozwala ręcznie lub automatycznie regulować schemat kolorów mapy, aby dopasować się do różnego natężenia światła w dzień i w nocy.

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.10 Zmiana trybu dziennego i nocnego

 • W przypadku trybu "Ręczny" można przełączyć tryb mapy pomiędzy dziennym a nocnym.

  Ręczna funkcja dezaktywuje funkcję automatyczną i odwrotnie.

 • Po aktywacji funkcji "Automatycznie" należy ustawić porę dnia.

Można ustawić początek dnia w godzinach "5:00-9:00 AM", a koniec - "5:00-9:00 PM".

6. Ustawianie adresu domowego

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.11 Ustawienia

 • Dotknąć opcji "Ustawienie adresu domowego", aby przejść do ekranu "Menu wyszukiwania".

7. Stan GPS

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.12 Stan GPS

 • Na ekranie "Ustawienia" (zdjęcie 6.3) dotknąć opcji "Stan GPS" , aby wyświetlić ekran "Stan GPS" (zdjęcie 6.12) .

Na ekranie "Stan GPS" można uzyskać następujące informacje:

1. Aktywny GPS: GPS zapisał aktualną pozycję. Nieaktywny GPS: GPS nie zapisał pozycji.

2. Pozycja satelitów: względna orientacja satelitów wobec aktualnie zapisanego punktu;

1. Data: data zapisu pozycji przez GPS, np. 13-02;

2. Czas: czas (zawsze podawany jako GMT) zapisu pozycji GPS, np. 15:20:34

3. Prędkość samochodu: prędkość zapisana przez system GPS.

4. Wysokość: wysokość n.p.m. zapisana przez system GPS.

5. HDOP: (ang. horizontal dilution of precision) parametr opisujący siłę geometrycznej konfiguracji widocznych satelitów mającej wpływ na odczyt współrzędnych poziomych

6. Ilość satelitów: 8

7. Długość geograficzna: długość geograficzna pozycji zapisanej przez GPS, np. 8º34'27E

8. Szerokość geograficzna: szerokość geograficzna pozycji zapisanej przez GPS, np. 47º 24'51N;

8. Język

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.13 Wybór języka

 • Język komunikatów głosowych i oprogramowania można wybrać poprzez dotknięcie ikony odpowiedniej wersji językowej.
 • Dotknąć "OK", aby powrócić do Ustawień.

9. Ruch prawo- lub lewostronny

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.14 Ustawienie_2

Dla lepszej orientacji system A-Navi umożliwia zmianę interfejsu w celu dostosowania go do kierowców poruszających się w ruchu prawolub lewostronnym.

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.15 Prowadzenie lewą ręką

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.16 Prowadzenie prawą ręką

10. Jednostki miary

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.17 Ustawienie_2

Istnieje możliwość ustawienia jednostek odległości jako kilometry lub mile.

11. Włączanie i wyłączanie wyświetlania prędkości

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.18 Ustawienie_2

Prędkość samochodu jest najczęściej wyświetlana na mapie nawigacji.

Jednakże podawana prędkość nie zawsze jest precyzyjna z uwagi na przekłamania sygnału GPS. Funkcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji wyświetlania prędkości.

Jeśli widoczny jest symbol "Wyświetlanie włączone" prędkość samochodu nie będzie wyświetlana; dotknąć opcję ponownie, aby włączyć funkcję wyświetlania prędkości i odwrotnie.

12. Informacje

Zmiana trybu dziennego i nocnego


Zdjęcie 6.19 Informacje

 • W tym miejscu wyświetlane są informacje na temat systemu A-Navi:
  1. Model produktu
  2. Wersja oprogramowania
  3. Wersja danych mapy

  Załącznik

  1. Uwaga W sytuacjach opisanych poniżej nie wystąpił błąd systemu: Sytuacje, które mogą mieć wpływ na pozycjonowanie GPS: Pod ...

  Categorie