Chevrolet Captiva: Telefon

Bluetooth

Procedura tworzenia powiązania

Nacisnąć przycisk BLUETOOTH [
]. Nastąpi przejście do procedury tworzenia powiązania.

1. Nacisnąć przycisk funkcji pod napisem "PAIRING" na wyświetlaczu.

2. Odszukać i wybrać nazwę urządzenia "CAR AUDIO" w menu łączności Bluetooth telefonu.

Na wyświetlaczu powinna być widoczna przez 3 sekundy nazwa podłączonego urządzenia.

Po zakończeniu procedury łączenia system audio powinien przełączyć się z powrotem na "Wybór trybu" i powinien pojawić się napis "BT".

Połączenie automatyczne

1. System audio spróbuje automatycznie podłączyć wcześniejsze urządzenie BT po włączeniu zasilania systemu audio-nawigacyjnego.

2. Gdy wcześniej podłączone do zestawu urządzenie BT znajdzie się ponownie w zasięgu modułu audio po uprzednim oddaleniu o ponad 10 m od zestawu, system audio spróbuje automatycznie podłączyć to urządzenie BT.

Zestaw głośnomówiący

Odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

1. Nacisnąć przycisk funkcji pod napisem Call na wyświetlaczu.

2. Nacisnąć przycisk funkcji pod napisem Last Call na wyświetlaczu.

System audio powinien wyświetlać napis "Trwa łączenie..." oraz "Połączony".

Połączenie przychodzące

System audio wyświetli "Połączenie przychodzące..." przez 3 sekundy, następnie "Połączenie przychodzące z numerem" dopóki użytkownik nie naciśnie przycisku funkcji pod opcją ANSWER lub DECLINE na wyświetlaczu.

1. Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją ANSWER na wyświetlaczu połączenie zostanie odebrane i przełączone do systemu audio.

2. Po naciśnięciu przycisku funkcji pod opcją DECLINE na wyświetlaczu urządzenie audio powróci do ostatniego trybu.

Aktywne połączenie

Podczas korzystania z telefonu nacisnąć przycisk funkcji pod napisem MIC MUTE na wyświetlaczu, aby wyciszyć mikrofon.

Podczas korzystania z telefonu nacisnąć przycisk funkcji pod opcją PRIVATE na wyświetlaczu lub przycisk POWER , aby włączyć "Tryb prywatny".

Podczas korzystania z telefonu nacisnąć przycisk funkcji pod opcją HANG UP na wyświetlaczu. System audio powinien powrócić do ostatniego trybu.

    Załącznik

    1. Uwaga W sytuacjach opisanych poniżej nie wystąpił błąd systemu: Sytuacje, które mogą mieć wpływ na pozycjonowanie GPS: Pod ...

    Categorie