Chevrolet Captiva: Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

Wycieraczka

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby


W celu włączenia wycieraczki szyby tylnej klapy należy włączyć zapłon (kluczyk w stacyjce w położeniu ACC lub ON) i obrócić końcówkę dźwigienki przełącznika wycieraczek/ spryskiwaczy w górę.

Wycieraczka szyby tylnej klapy pracuje w następujących trzech położeniach:

OFF : System wyłączony.

Położenie domyślne.

INT : Praca przerywana.

LO : Praca ciągła, niska częstotliwość.

Spryskiwacz

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby


Aby rozpylić płyn na szybie tylnej klapy, nacisnąć przycisk na końcu dźwigni i przytrzymać do momentu uruchomienia spryskiwaczy. Po zwolnieniu przycisku spryskiwacze wyłączą się, a wycieraczki wykonają jeszcze około trzy cykle pracy, po czym się zatrzymają.

Przestroga

Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku, a w konsekwencji doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Nie włączać wycieraczki, gdy szyba tylnej klapy jest sucha albo pokryta śniegiem lub lodem.

Praca wycieraczki na pokrytej śniegiem lub lodem szybie tylnej może spowodować uszkodzenie jej pióra, silnika bądź samej szyby.

Przed włączeniem wycieraczki w niskiej temperaturze zewnętrznej sprawdzić, czy jej pióro nie przymarzło do szyby. Włączenie wycieraczek przymarzniętych do szyby grozi uszkodzeniem ich silnika.

Nie spryskiwać szyby tylnej klapy przy ujemnej temperaturze zewnętrznej.

Przed uruchomieniem spryskiwacza szyby tylnej klapy należy ogrzać szybę tylnej klapy.

Płyn do spryskiwacza szyb może zamarzać na szybie tylnej i ograniczać widoczność.

Nie włączać spryskiwacza szyby tylnej klapy na czas dłuższy niż kilka sekund lub w przypadku opróżnienia zbiornika płynu. Może to spowodować przegrzanie silnika spryskiwaczy wiążące się z kosztowną naprawą.

Inteligentna wycieraczka tylnej szyby

Aby zapewnić dobrą widoczność podczas deszczu, tylna wycieraczka włączy się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego i gdy działa przednia wycieraczka.

    Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej

    Wycieraczki przedniej szyby W celu włączenia wycieraczek przedniej szyby należy włączyć zapłon, a następnie unieść dźw ...

    Spryskiwacze reflektorów

    Pojazd może być wyposażony w spryskiwacze reflektorów. Spryskiwacze służą do usuwania zanieczyszczeń z kloszów reflektor&o ...

    Categorie