Chevrolet Captiva: Spryskiwacze reflektorów

Spryskiwacze reflektorów


Pojazd może być wyposażony w spryskiwacze reflektorów.

Spryskiwacze służą do usuwania zanieczyszczeń z kloszów reflektorów.

W celu wyczyszczenia reflektorów nacisnąć przycisk spryskiwaczy znajdujący się po lewej stronie tablicy rozdzielczej przy włączonych reflektorach. Nastąpi rozpylenie płynu na reflektorach. Następnie układ spryskiwaczy reflektorów wyłączy się na około 2 minuty.

Jeżeli poziom płynu do spryskiwaczy jest niski, spryskiwaczy nie będzie można włączyć przez około 4 minuty od momentu rozpylenia płynu.

Zegar

Zegar


Cyfrowy zegar wyświetla czas, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC lub ON. Zegar cyfrowy posiada trzy przyciski nastawcze.

H: Przycisk godziny.

Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie wskazania o 1 godzinę.

W celu zwiększenia wskazania o więcej niż 1 godzinę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk H do momentu wyświetlenia żądanej wartości.

M: Przycisk minut.

Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje zwiększenie wskazania o 1 minutę.

Aby zwiększyć wskazanie o więcej niż 1 minutę, nacisnąć i przytrzymać przycisk M do momentu wyświetlenia żądanej wartości.

S: Przycisk ustawiania. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyzerowanie wskazania czasu do najbliższej pełnej godziny.

Przykładowo, naciśnięcie przycisku, gdy zegar wskazuje godzinę pomiędzy 8:00 a 8:29, spowoduje ustawienie godziny 8:00.

Natomiast naciśnięcie przycisku pomiędzy godziną 8:30 a 8:59 spowoduje ustawienie godziny 9:00.

Uwagi: Należy pamiętać, że zegar trzeba ustawić każdorazowo po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora oraz po wymianie bezpiecznika.

Gniazdka zasilania

Gniazdka zasilania


Gniazdko zasilania 12 V znajduje się z przodu konsoli środkowej, w tylnej dolnej części konsoli środkowej oraz po lewej stronie bagażnika.

Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 wat.

Przy wyłączonym zapłonie gniazdko jest pozbawione zasilania.

Dodatkowo gniazdko jest wyłączane w przypadku niskiego napięcia akumulatora.

Przestroga

Do gniazdka nie należy podłączać żadnych źródeł zasilania, np.

ładowarek czy akumulatorów.

Zastosowanie nieodpowiednich wtyków może spowodować uszkodzenie gniazdka.

    Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

    Wycieraczka W celu włączenia wycieraczki szyby tylnej klapy należy włączyć zapłon (kluczyk w stacyjce w położeniu ACC lub ON) i ...

    Categorie