Chevrolet Captiva: Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej

Chevrolet Captiva –> Chevrolet Captiva - Instrukcja Obslugi –> Wskaźniki i przyrządy –> Elementy sterujące –> Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej

Wycieraczki przedniej szyby

Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej


W celu włączenia wycieraczek przedniej szyby należy włączyć zapłon, a następnie unieść dźwignię wycieraczek/spryskiwacza.

HI: Praca ciągła, wysoka częstotliwość.

LO: Praca ciągła, niska częstotliwość.

INT: Praca przerywana.

OFF: System wyłączony.

MIST: Funkcja przecierania szyby.

Funkcja przecierania szyby

Aby włączyć wycieraczki w celu jednokrotnego przetarcia szyby w przypadku lekkiego deszczu lub mgły, należy lekko nacisnąć dźwignię wycieraczek/spryskiwacza w dół i zwolnić ją.

Po zwolnieniu dźwignia automatycznie wraca do położenia wyjściowego.

Wycieraczki wykonują jeden cykl pracy.

Przestroga

Tryb automatycznej pracy wycieraczek szyby przedniej można wyłączyć, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym, a prędkość samochodu jest niższa od 5 km/godz.

 

Przestroga

Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku, a w konsekwencji doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Nie włączać wycieraczek, gdy szyba przednia jest sucha albo pokryta śniegiem lub lodem.

Praca wycieraczek na pokrytej śniegiem lub lodem szybie przedniej może spowodować uszkodzenie ich piór lub silnika, bądź nawet samej szyby.

Przed włączeniem wycieraczek przy niskiej temperaturze zewnętrznej sprawdzić, czy ich pióra nie przymarzły do szyby.

Włączenie wycieraczek przymarzniętych do szyby grozi uszkodzeniem ich silnika.

Automatyczne wycieraczki sterowane czujnikiem deszczu

Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej


Czujnik deszczu wykrywa obecność wody na szybie przedniej i automatycznie reguluje pracę wycieraczek.

W celu włączenia funkcji automatycznego załączania wycieraczek szyby przedniej należy przestawić dźwigienkę przełącznika wycieraczek/ spryskiwaczy w położenie AUTO.

Czułość układu można wyregulować, obracając pierścień na dźwigience przełącznika wycieraczek/ spryskiwaczy w górę lub w dół.

W celu wyłączenia automatycznego załączania wycieraczek szyby przedniej należy ustawić dźwigienkę wycieraczek/spryskiwaczy w położeniu OFF.

Przestroga

Podczas wizyty w myjni nie włączać wycieraczek szyby przedniej i nie ustawiać ich w trybie pracy automatycznej sterowanej czujnikiem deszczu. Może to doprowadzić do uszkodzenia piór lub systemu wycieraczek.

Wycieraczki szyby przedniej załączają się jeden raz w celu sprawdzenia działania układu, gdy kluczyk w stacyjce jest w położeniu ACC, a dźwigienka wycieraczek znajduje się w położeniu AUTO.

W celu zapewnienia prawidłowego działania czujnika deszczu należy chronić pole czujnika przed kurzem i brudem. Wersje z czujnikiem deszczu można rozpoznać po polu czujnika widocznym w pobliżu górnej krawędzi przedniej szyby.

Wycieraczek nie można uruchomić, gdy dźwignia automatycznej skrzyni biegów jest ustawiona w położeniu "N", a prędkość samochodu jest niższa od 5 km/godz.

Spryskiwacz szyby przedniej

Wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej


Pociągnąć dźwignię. Szyba przednia zostanie spryskana płynem, a wycieraczki wykonają jeden cykl pracy.

Przestroga

Nie włączać spryskiwaczy na czas dłuższy niż kilka sekund lub w przypadku opróżnienia zbiornika płynu. Może to spowodować przegrzanie silnika spryskiwaczy wiążące się z kosztowną naprawą.

 

Ostrzeżenie

Nie spryskiwać szyby przedniej przy ujemnej temperaturze zewnętrznej.

Używanie płynu do spryskiwaczy i wycieraczek w ujemnej temperaturze może być przyczyną wypadku, ponieważ płyn może zamarznąć na szybie, przesłaniając pole widzenia kierowcy.

    Regulacja położenia kierownicy

    Odblokować dźwignię, wyregulować położenie kierownicy, a następnie zablokować dźwignię i upewnić się, że kie ...

    Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

    Wycieraczka W celu włączenia wycieraczki szyby tylnej klapy należy włączyć zapłon (kluczyk w stacyjce w położeniu ACC lub ON) i ...

    Categorie