Chevrolet Captiva: Wyłącznik poduszki powietrznej

Jeśli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową poduszkę powietrzną znajdującą się przed tym fotelem. Kurtynowe poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa oraz wszystkie poduszki powietrzne dla fotela kierowcy pozostają włączone.

Poduszki powietrzne


Poduszki powietrzne dla przedniego fotela pasażera można wyłączyć, korzystając z przełącznika znajdującego się z boku deski rozdzielczej (widoczny po otwarciu przednich drzwi pasażera).

Ostrzeżenie

Gdy przedni fotel pasażera jest zajęty przez dziecko, należy wyłączyć poduszki powietrzne dla tego fotela.

Gdy przedni fotel pasażera jest zajęty przez osobę dorosłą, należy włączyć poduszki powietrzne dla tego fotela.

W celu wybrania odpowiedniego położenia przełącznika użyć kluczyka zapłonu:

  =
poduszki powietrzne dla pasażera na przednim fotelu są wyłączone i nie zostaną napełnione w razie kolizji. Lampka kontrolna
świeci w sposób ciągły. Można zamocować fotelik dziecięcy zgodnie z tabelą.

  =
poduszki powietrze dla przedniego fotela pasażera są włączone.

Nie wolno mocować fotelików dziecięcych.

Poduszki powietrzne


Poduszki powietrzne dla przedniego fotela pasażera zostaną napełnione w razie kolizji, wyłącznie gdy nie świeci się lampka kontrolna .


Stan poduszek powietrznych można zmieniać tylko podczas postoju oraz przy wyłączonym zapłonie.

Wybrany stan poduszek powietrznych pozostaje aktywny, aż zostanie zmieniony przez użytkownika.

Lampka kontrolna informująca o wyłączeniu poduszek powietrznych.

    Kurtynowe poduszki powietrzne

    Samochód może być wyposażony w poduszki kurtynowe zamontowane przy dachu. Miejsca, w których je zamontowano, są oznaczone napisem AIRBAG na ...

    Foteliki dziecięce

    Foteliki dziecięce Zalecane jest stosowanie fotelików dziecięcych marki GM, które są dopasowane do pojazdu. Korzystając z fotelików d ...

    Categorie