Chevrolet Captiva: Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne

W samochodzie zamontowano kilka niezależnych od siebie rodzajów poduszek powietrznych.

Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. Bardzo szybko następuje też ich opróżnienie, wskutek czego w trakcie kolizji trudno zauważyć moment, w którym są wypełnione.

Ostrzeżenie

Przy niewłaściwym postępowaniu może nastąpić nagłe zadziałanie poduszek powietrznych.

Kierowca powinien odsunąć swój fotel jak najdalej do tyłu - jednak w taki sposób, aby nie utrudniać sobie prowadzenia samochodu.

Jeśli kierowca siedzi zbyt blisko poduszki powietrznej, naraża się na śmierć lub poważne obrażenia w razie napełnienia poduszki.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony we wszystkich typach wypadków drogowych, wszyscy pasażerowie i kierowca powinni zawsze zapinać swój pas bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w razie wypadku. Nie wolno siedzieć lub pochylać się niepotrzebnie blisko poduszek powietrznych, gdy pojazd jest w ruchu.

Poduszka powietrzna może spowodować zranienia twarzy lub ciała w wyniku zbicia okularów lub oparzenia w wyniku eksplozji w momencie aktywacji poduszki.

Uwagi: Elektroniczne moduły sterujące poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa znajdują się wewnątrz konsoli środkowej. Dlatego w pobliżu tej konsoli nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne.

Na osłonach poduszek powietrznych nie wolno umieszczać jakichkolwiek naklejek ani żadnych innych przedmiotów.

Każda poduszka powietrzna działa tylko raz. Poduszki, które zadziałały, należy niezwłocznie wymienić w warsztacie.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji układów poduszek powietrznych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem unieważnienia homologacji typu pojazdu.

W przypadku otwarcia poduszki powietrznej demontaż koła kierownicy, deski rozdzielczej, wszelkich elementów wykończenia, uszczelek drzwi, klamek oraz foteli należy zlecić warsztatowi.

Zadziałaniu poduszki powietrznej może towarzyszyć hałas i dym. Jest to normalne i nie jest niebezpieczne, ale może podrażnić skórę pasażera.

W razie utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

Niebezpieczeństwo

Na przednim fotelu pasażera chronionym poduszką powietrzną nie mogą podróżować dzieci lub niemowlęta i kobiety w ciąży, a także starsze i słabe osoby.

Co więcej, nie wolno jeździć z fotelikiem dziecięcym zamontowanym na tym fotelu. W razie wypadku, uderzenie napełnianej poduszki powietrznej może spowodować obrażenia twarzy lub śmierć.

 

Przestroga

Poduszki powietrzne mogą się napełnić podczas jazdy w przypadku uderzenia zawieszenia o nierówności podłoża, przedmioty lub krawężniki. Aby zapobiec nieoczekiwanemu napełnieniu poduszek powietrznych, po nawierzchniach nierównych i nieprzystosowanych do ruchu kołowego należy jeździć wolno.

Lampka kontrolna   poduszek
powietrznych .

Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów pasy bezpieczeństwa są blokowane podczas działania dużych sił ...

Czołowe poduszki powietrzne

W samochodzie mogą być zamontowane dwie czołowe poduszki powietrzne: jedna w kole kierownicy, a druga w desce rozdzielczej po stronie pasażera. Miejsca, w ...

Categorie