Chevrolet Captiva: Foteliki dziecięce

Foteliki dziecięce

Zalecane jest stosowanie fotelików dziecięcych marki GM, które są dopasowane do pojazdu.

Korzystając z fotelików dziecięcych, należy przestrzegać poniższych instrukcji użytkowania i instalacji, jak również instrukcji producenta fotelika dziecięcego.

Konieczne jest także bezwarunkowe przestrzeganie obowiązujących w danym kraju przepisów. W niektórych krajach fotelik dziecięcy można zamocować wyłącznie w ściśle określonych miejscach.

Foteliki dziecięce


Ostrzeżenie

NIGDY nie wolno montować fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu chronionym przez AKTYWNĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ znajdującą się przed fotelem. Grozi to ŚMIERCIĄ lub POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA DZIECKA.

 

Ostrzeżenie

UWAGA - SKRAJNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie mocować fotelików dziecięcych tyłem do kierunku jazdy na fotelach chronionych poduszką powietrzną! Napełnienie poduszki powietrznej może spowodować poważne zranienie dziecka, ponieważ jego głowa znajduje się bardzo blisko poduszki.

 

Ostrzeżenie

Jeśli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć system poduszek powietrznych dla tego fotela; w przeciwnym razie uaktywnienie poduszek powietrznych może spowodować uraz śmiertelny u dziecka.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji przewożenia dziecka w foteliku zamontowanym tyłem do kierunku jazdy.

Dobór właściwego fotelika

Tylne siedzenia są najlepszym miejscem do zamocowania fotelika dziecięcego.

Dziecko w samochodzie powinno być jak najdłużej przewożone tyłem do kierunku jazdy. W razie wypadku powoduje to mniejsze ryzyko obrażeń kręgosłupa dziecka, który jest znacznie mniej wytrzymały niż u osoby dorosłej.

Dzieci do lat 12 o wzroście poniżej 150 cm (5 stóp) mogą podróżować wyłącznie w foteliku przeznaczonym dla dzieci. Można stosować wyłącznie foteliki dziecięce zgodne z przepisami ECE 44-03 lub ECE 44-04. Ponieważ dzieci o wzroście poniżej 150 cm (5 stóp) rzadko kiedy mogą być zapięte pasem bezpieczeństwa w prawidłowy sposób, stanowczo zaleca się, aby przewozić takie dziecko w odpowiednim foteliku, nawet jeśli wiek dziecka już do tego nie zobowiązuje.

Podczas jazdy samochodem nie wolno trzymać dziecka na rękach.

W przypadku kolizji przeciążenie sprawia, że dziecko staje się zbyt ciężkie, aby można je było bezpiecznie utrzymać.

Fotelik powinien być dostosowany do masy ciała dziecka.

Sprawdzić czy mocowany fotelik dziecięcy jest zgodny z typem samochodu.

Sprawdzić czy miejsce zamocowania w samochodzie jest właściwe.

Dziecko powinno wsiadać i wysiadać z samochodu wyłącznie po stronie chodnika lub pobocza.

Jeśli fotelik nie jest używany, należy przymocować go pasem bezpieczeństwa lub wyjąć z samochodu.

Uwagi: Nie zaklejać ani obkładać fotelików dodatkowymi materiałami.

Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom podczas wypadku drogowego musi zostać wymieniony na nowy.

Bądź odpowiedzialnym rodzicem - niemowlę lub dziecko przewoź zawsze w odpowiednim foteliku zamocowanym do tylnego siedzenia.

Do momentu gdy dziecko będzie mogło korzystać z pasów bezpieczeństwa, należy stosować fotelik dziecięcy odpowiedni do wieku i pilnować, aby dziecko z niego prawidłowo korzystało. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego fotelika dziecięcego.

Wyłącznik poduszki powietrznej

Jeśli na przednim fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową poduszkę powietrzną z ...

Miejsca mocowania fotelików dziecięcych

Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych 1: Tylko w przypadku wyłączenia poduszek powietrznych dla przedniego fotela pasażera. Jeśl ...

Categorie