Chevrolet Captiva: Układy kontroli jazdy

Elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy (ESC)

Przestroga

W przypadku zmiany ogumienia na zimowe należy stosować wyłącznie opony zalecane przez warsztat.

Stosowanie niewłaściwych opon zimowych może pogorszyć działanie systemu stabilizacji toru jazdy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępności opon zimowych i ich prawidłowego doboru, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

ESC to elektroniczny układ kontrolujący stabilność toru jazdy i zwiększający bezpieczeństwo jazdy, który pomaga unikać niebezpiecznych sytuacji poprzez wykorzystywanie hamulców lub momentu obrotowego silnika do kompensowania stabilności pojazdu w warunkach ekstremalnej niestabilności, jakie występują podczas pokonywania ostrych zakrętów lub przy szybkiej zmianie pasa ruchu. Układ ESC działa automatycznie, gdy pojazd wyraźnie traci stabilność. Układ ESC nie działa w normalnych warunkach jazdy.

Kontrolka działania/awarii układu ESC oraz wskaźnik wyłączenia układu ESC zapalają się i gasną ok.

4 sekundach przy włączeniu zapłonu.

Kontrolka działania/awarii układu ESC miga, gdy układ działa, lub świeci się w celu zasygnalizowania usterki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do warsztatu.

Przestroga

Zapalenie się kontrolki działania/ awarii układu ESC sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie.

Należy jak najszybciej zwrócić się do warsztatu.

Hamulec postojowy

Pojazd jest wyposażony w elektryczny hamulec postojowy (Electric Parking Brake - EPB). Przełącznik hamulca EPB znajduje się w konsoli środkowej. ...

Układ hydraulicznego wspomagania hamulców (HBA)

Gdy układ ESC rozpozna ewentualnie niebezpieczną sytuację wymagającą silnego hamowania, nastąpi automatyczne doprowadzenie bardzo wysokiego ci" ...

Categorie