Chevrolet Captiva: Hamulec postojowy

Hamulec postojowy


Pojazd jest wyposażony w elektryczny hamulec postojowy (Electric Parking Brake - EPB).

Przełącznik hamulca EPB znajduje się w konsoli środkowej. Hamulec EPB można włączyć zawsze, nawet przy wyłączonym zapłonie. Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, należy unikać częstego korzystania z hamulca EPB przy wyłączonym silniku.

System posiada kontrolkę stanu
oraz kontrolkę ostrzegawczą hamulca postojowego.

W przypadku niewystarczającego zasilania elektrycznego nie można włączyć ani zwolnić hamulca EPB.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić kontrolkę stanu hamulca postojowego, aby się upewnić, że hamulec jest włączony.

Załączanie elektrycznego hamulca postojowego

Hamulec EPB można włączyć zawsze, gdy pojazd nie znajduje się w ruchu. Aby go włączyć, należy pociągnąć przez chwilę przełącznik EPB do góry. Po całkowitym załączeniu hamulca postojowego zapali się kontrolka stanu.


Podczas włączania hamulca kontrolka stanu miga do momentu jego całkowitego włączenia. Jeżeli kontrolka nie zapala się lub nie przestaje migać, należy oddać pojazd do naprawy. Nie rozpoczynać jazdy, jeśli lampka stanu hamulca postojowego miga. Należy zwrócić się do warsztatu.

Jeśli elektryczny hamulec postojowy zostanie włączony podczas jazdy, rozlegnie się brzęczyk. Pojazd będzie zmniejszał prędkość, dopóki przełącznik będzie utrzymywany w pozycji podniesionej. Zwolnienie przełącznika podczas zmniejszania prędkości spowoduje wyłączenie hamulca postojowego. Jeśli przełącznik jest utrzymywany w pozycji podniesionej do chwili zatrzymania pojazdu, elektryczny hamulec postojowy pozostanie włączony.

Jeżeli kontrolka stanu hamulca postojowegonie przestaje
migać, elektryczny hamulec postojowy jest tylko częściowo załączony lub zwolniony lub wystąpiła w nim usterka. Jeżeli kontrolka nie przestaje migać, zwolnić elektryczny hamulec postojowy i spróbować ponownie go załączyć. Jeżeli lampka nadal miga, nie wolno jechać samochodem. Należy zwrócić się do warsztatu. Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca postojowego świeci się, oznacza to, że układ hamulca EPB wykrył usterkę w innym układzie i działa z ograniczoną wydajnością. Aby włączyć hamulec EPB przy zapalonej lampce ostrzegawczej, pociągnąć przełącznik EPB do góry i przytrzymać. Gdy lampka się świeci, całkowite włączenie hamulca postojowego przez układ elektryczny może trwać dłużej niż zwykle.

Trzymać przełącznik, aż kontrolka
stanu hamulca postojowego
zaświeci się i pozostanie zapalona.

Jeśli świeci się kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego, należy zwrócić się do warsztatu.

Jeżeli nie uda się załączyć elektrycznego hamulca postojowego, należy zablokować tylne koła, aby zapobiec toczeniu się pojazdu.

Zwalnianie elektrycznego hamulca postojowego

W celu zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego należy ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ON/START, wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca, a następnie krótko nacisnąć przełącznik elektrycznego hamulca postojowego w dół. Próba zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego bez wciśnięcia pedału hamulca spowoduje włączenie brzęczyka oraz pojawienie się kontrolki sygnalizującej konieczność wciśnięcia pedału hamulca.


Zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego jest sygnalizowane przez zgaśnięcie kontrolki stanu.


Jeśli lampka ostrzegawcza hamulca
postojowego świeci się, oznacza to, że układ hamulca EPB wykrył usterkę w innym układzie i działa z ograniczoną wydajnością. Gdy lampka się świeci, aby wyłączyć elektryczny hamulec postojowy należy nacisnąć przełącznik hamulca w dół i przytrzymać w pozycji opuszczonej.

Zwolnienie elektrycznego hamulca postojowego, gdy świeci ta kontrolka, może zająć nieco więcej czasu niż zwykle. Trzymać przełącznik, aż kontrolka stanu hamulca postojowegozgaśnie.


Jeśli kontrolka się świeci, należy zwrócić się do warsztatu.

Uwagi: Jazda z włączonym hamulcem postojowym może spowodować przegrzanie układu hamulcowego i przedwczesne zużycie lub uszkodzenie jego elementów. Przed ruszeniem z miejsca upewnić się, że hamulec postojowy jest całkowicie zwolniony i nie świeci się kontrolka ostrzegawcza hamulca.

Automatyczne zwalnianie elektrycznego hamulca postojowego

Elektryczny hamulec postojowy jest automatycznie zwalniany, gdy przy pracującym silniku kierowca włączy bieg i ruszy z miejsca. Gdy elektryczny hamulec postojowy jest włączony, należy unikać gwałtownego przyspieszania, aby zachować trwałość okładzin hamulcowych.

Ostrzeżenie

Jeśli hamulec postojowy nie zostanie prawidłowo włączony, pojazd może nagle ruszyć. W razie konieczności wykonania regulacji należy zwrócić się do warsztatu.

 

Przestroga

Nie jeździć z załączonym hamulcem postojowym.

Może to spowodować przegrzanie lub przedwczesne zużycie tylnych hamulców. W rezultacie może być konieczna ich wymiana, może też dojść do uszkodzenia innych elementów pojazdu.

 

Przestroga

Nie parkować samochodu ani nie jeździć po nawierzchniach pokrytych materiałami łatwopalnymi.

Materiały takie mogłyby zetknąć się z gorącymi elementami układu wydechowego pod samochodem i zapalić się.

    Układ przeciwblokujący hamulców (ABS)

    Układ ABS przeciwdziała blokowaniu kół podczas hamowania. Gdy tylko któreś z kół zacznie się blokować, układ odpow ...

    Układy kontroli jazdy

    Elektroniczny system kontroli stabilności toru jazdy (ESC) PrzestrogaW przypadku zmiany ogumienia na zimowe należy stosować wyłącznie opony ...

    Categorie