Chevrolet Captiva: Układ klimatyzacji

Agregat chłodniczy układu klimatyzacji ochładza powietrze w kabinie samochodu oraz usuwa z niego wilgoć, kurz i pyłki.

Po odpowiednim ustawieniu pokrętła regulacji temperatury do kabiny dopływać będzie ogrzane powietrze, nawet przy włączonej klimatyzacji.

Uwagi: Po zakończeniu jazdy z włączoną klimatyzacją pod przedziałem silnika można czasem zauważyć kapiącą wodę. Jest to zjawisko normalne występujące podczas usuwania przez układ chłodzenia wilgoci z powietrza.

Uwagi: Ponieważ sprężarka układu klimatyzacji korzysta z mocy silnika, po jej włączeniu można zauważyć niewielki spadek mocy i osiągów samochodu.

Przycisk A/C

Przycisk A/C


Funkcja ta jest obsługiwana za pomocą przycisku i jest dostępna
tylko przy pracującym silniku i gdy włączona jest dmuchawa.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Przestroga

Korzystanie z układu klimatyzacji podczas wjeżdżania na długie wzniesienia lub przy jeździe w dużym natężeniu ruchu może spowodować przegrzanie silnika.

Obserwować wskaźnik temperatury.

Wyłączyć klimatyzację, jeżeli wskaźnik zasygnalizuje przegrzanie silnika.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Włączanie klimatyzacji (A/C):

1. Uruchomić silnik.

2. Nacisnąć przycisk A/C. (Na potwierdzenie działania klimatyzacji zaświeci się kontrolka) 3. Ustawić prędkość dmuchawy.

Uwagi: Klimatyzacja nie działa, gdy pokrętło regulacji prędkości dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej (OFF).

Wyłączanie klimatyzacji (A/C):

Nacisnąć ponownie przycisk A/C.

(Kontrolka zgaśnie na potwierdzenie wyłączenia klimatyzacji)

Chłodzenie

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

1. Uchylić lekko szyby w celu wypuszczenia nagrzanego powietrza.

2. Włączyć klimatyzację. (Zaświeci się kontrolka)

3. Nacisnąć przycisk recyrkulacji.

(Zaświeci się kontrolka)

4. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD ().


5. Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).

6. Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Normalne chłodzenie

1. Włączyć przycisk klimatyzacji (A/C). (Zaświeci się kontrolka)

2. Nacisnąć przycisk recyrkulacji.

(Zaświeci się kontrolka)

3. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD () lub ROZDZIAŁ
DWUPOZIOMOWY ().


4. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.

5. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Ogrzewanie

Maksymalna intensywność ogrzewania

Tryb maksymalnej intensywności ogrzewania umożliwia szybkie ogrzanie kabiny. Nie należy go używać przez dłuższy czas, ponieważ powietrze w kabinie stanie się nieświeże, a szyby mogą ulec zaparowaniu. W celu usunięcia zaparowania szyb należy wyłączyć recyrkulację, co pozwoli na dopływ świeżego powietrza.

Aby uzyskać maksymalną intensywność ogrzewania:

1. Wyłączyć klimatyzację.

(Kontrolka zgaśnie)

2. Nacisnąć przycisk recyrkulacji.

(Zaświeci się kontrolka)

3. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY () lub
PODŁOGA ().


4. Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w prawo (koniec czerwonego pola).

5. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić maksymalną intensywność nawiewu.

Normalna intensywność ogrzewania

1. Wyłączyć klimatyzację.

(Kontrolka zgaśnie)

2. Wyłączyć recyrkulację.

(Kontrolka zgaśnie)

3. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PODŁOGA () lub ROZDZIAŁ
DWUPOZIOMOWY ().


4. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.

5. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Wentylacja

Rozdział dwupoziomowy

Tego ustawienia należy używać w chłodne, lecz słoneczne dni.

Cieplejsze powietrze kierowane jest na stopy, natomiast chłodne powietrze z zewnątrz na górną część ciała.

Aby użyć takiego ustawienia:

1. Wyłączyć przycisk recyrkulacji.

(Kontrolka zgaśnie)

2. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY ().


3. Pokrętłem regulacji temperatury ustawić żądaną temperaturę.

4. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Wentylacja

Aby skierować strumień powietrza do środkowych i bocznych kratek nawiewu:

1. Wyłączyć klimatyzację.

(Kontrolka zgaśnie)

2. Wyłączyć recyrkulację.

(Kontrolka zgaśnie)

3. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PRZÓD () lub ROZDZIAŁ
DWUPOZIOMOWY ().


4. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.

5. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Odszranianie i usuwanie zaparowania szyb

Odszranianie szyby przedniej:

1. Ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu SZYBY ().


2. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.

3. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić największą intensywność nawiewu, co pozwoli na szybkie odszronienie szyby.

Uwagi: Po wybraniu trybu SZYBY () lub
PODŁOGA/SZYBY ()
następuje automatyczne włączenie klimatyzacji i dopływu powietrza zewnętrznego, co zwiększa skuteczność odszraniania.

W celu uniknięcia oszronienia szyby przedniej i skierowania ogrzanego powietrza do przestrzeni na nogi, należy ustawić pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza w położeniu PODŁOGA/SZYBY ().


Przestroga

Różnica pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego a temperaturą szyb może spowodować ich zaparowanie, ograniczając widoczność.

Przy wyjątkowo dużej wilgotności powietrza zewnętrznego nie ustawiać pokrętła rozdziału powietrza w położeniu PODŁOGA/SZYBY ()
lub SZYBY (),
gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w niebieskiej strefie.

Może to doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do uszkodzenia samochodu i obrażeń ciała.

    Układ ogrzewania i wentylacji

    Obejmuje elementy sterujące: Pokrętło regulacji temperatury. Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza. Pokrętło regulacji pr& ...

    Układ klimatyzacji automatycznej

    Opis ogólny Układ w pełni automatycznej regulacji temperatury (FATC) samoczynnie kontroluje temperaturę we wnętrzu pojazdu i zapewnia maksymalny kom ...

    Categorie