Chevrolet Captiva: Układ ogrzewania i wentylacji

Układ ogrzewania i wentylacji


Obejmuje elementy sterujące:

 1. Pokrętło regulacji temperatury.
 2. Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza.
 3. Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy.
 4. Przycisk klimatyzacji (A/C).
 5. Przycisk recyrkulacji powietrza.
 6. Przycisk odszraniacza tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.

Pokrętło regulacji temperatury

Pokrętło regulacji temperatury


Intensywność nadmuchu powietrza można regulować pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy.

Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje zwiększenie prędkości obrotowej wirnika dmuchawy, a obrót w lewo - jej zmniejszenie.

Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy nastawiane jest od pozycji wyłączone do stopnia 4.

Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy

Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy


Intensywność nadmuchu powietrza można regulować pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy.

Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje zwiększenie prędkości obrotowej wirnika dmuchawy, a obrót w lewo - jej zmniejszenie.

Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy nastawiane jest od pozycji wyłączone do stopnia 4.

Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza

Pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza


Umożliwia wybranie sposobu rozdziału strumienia powietrza.

Pokrętło można ustawić w jednym z pięciu położeń: Przód (): Powietrze przepływa
przez środkowe i boczne kratki nawiewu.

Rozdział dwupoziomowy ():
W tym trybie większość powietrza przepływa przez nawiewy podłogowe.

Część powietrza jest też kierowana do nawiewów na szybę przednią, nawiewów bocznych i tylnych. Pod przednimi fotelami nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, aby nie blokować dopływu powietrza do tylnej części kabiny.

Podłoga/szyby ():
W tym trybie większość powietrza przepływa przez wyloty nawiewu na szybę przednią, na szyby boczne przednich drzwi i nawiewy podłogowe.

Niewielka ilość powietrza jest dodatkowo kierowana do wylotów nawiewów bocznych.

Odszranianie ():
W tym trybie większość powietrza przepływa przez wyloty nawiewu na szybę przednią oraz na szyby boczne przednich drzwi. Niewielka ilość powietrza jest dodatkowo kierowana do wylotów nawiewów bocznych.

Przycisk trybu recyrkulacji

Przycisk trybu recyrkulacji


Przycisk należy nacisnąć podczas jazdy przy dużym zapyleniu lub zanieczyszczeniu powietrza spalinami, a także w celu szybkiego schłodzenia lub ogrzania kabiny.

Zaświeci się lampka kontrolna trybu recyrkulacji, a powietrze w kabinie będzie krążyć w obiegu zamkniętym.

Ponowne naciśnięcie przycisku trybu recyrkulacji spowoduje napływ do kabiny powietrza z zewnątrz.

Lampka kontrolna zgaśnie.

W przypadku korzystania z trybu recyrkulacji przez dłuższy czas szyby mogą ulec zaparowaniu. W takiej sytuacji należy ponownie nacisnąć przycisk trybu recyrkulacji w celu włączenia dopływu powietrza z zewnątrz.

Przestroga

Jazda przez dłuższy czas z włączoną recyrkulacją powietrza może doprowadzić do senności osób we wnętrzu pojazdu.

W celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz okresowo wyłączać recyrkulację powietrza.

  Układ klimatyzacji

  Agregat chłodniczy układu klimatyzacji ochładza powietrze w kabinie samochodu oraz usuwa z niego wilgoć, kurz i pyłki. Po odpowiednim ustawieniu pok ...

  Categorie