Chevrolet Captiva: Szyby

Szyby otwierane elektrycznie

Ostrzeżenie

Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Gdy na tylnych fotelach znajdują się dzieci, należy włączyć blokadę elektrycznego otwierania szyb.

Podczas zamykania szyb uważnie je obserwować, zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Przestroga


Szyby sterowane elektrycznie można obsługiwać przy włączonym zapłonie.

Aby zmienić położenie szyby użyć odpowiedniego przełącznika, wciskając go w celu otwarcia lub pociągając w celu zamknięcia.

Obsługa

Elektryczne sterowanie szyb jest dostępne przy włączonym zapłonie.

Do jego obsługi służą przyciski w podłokietnikach wszystkich drzwi.

W celu otwarcia szyby należy nacisnąć przycisk w dół.

W celu zamknięcia szyby należy pociągnąć przycisk w górę.

Zwolnić przycisk, gdy szyba znajdzie się w żądanym położeniu.

Ostrzeżenie

Części ciała wystawione na zewnątrz samochodu mogą zostać uderzone przez mijane obiekty. Nie należy wystawiać żadnej części ciała na zewnątrz samochodu.

Dzieci bawiące się elektrycznie sterowanymi szybami mogą doznać obrażeń w wyniku przycięcia przez szybę.

Nie pozostawiać w samochodzie kluczyków ani dzieci bez opieki.

Nieprawidłowa obsługa szyb sterowanych elektrycznie grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

Automatyczne opuszczanie

Przestroga


Szyba boczna po stronie kierowcy posiada funkcję automatycznego opuszczania.

Aby opuścić szybę, mocno nacisnąć przycisk w dół i zwolnić. Szyba zostanie opuszczona do pozycji całkowitego otwarcia. Aby zatrzymać ruch szyby podczas otwierania, nacisnąć przycisk ponownie.

W celu podniesienia szyby należy pociągnąć przycisk w górę i przytrzymać. Aby zatrzymać szybę, zwolnić przycisk.

Automatyczne podnoszenie/ opuszczanie szyb

Szyba boczna po stronie kierowcy posiada funkcję automatycznego podnoszenia/opuszczania.

Aby automatycznie opuścić szybę w położenie całkowitego otwarcia, nacisnąć przycisk w dół do oporu.

Aby automatycznie podnieść szybę w położenie całkowitego zamknięcia, pociągnąć przycisk w górę do oporu. W trybie automatycznym szyba całkowicie się otwiera lub zamyka, nawet jeśli przycisk zostanie zwolniony.

W celu zatrzymania szyby w żądanym położeniu w czasie jej ruchu, pociągnąć do góry lub nacisnąć i zwolnić przełącznik, zawsze w kierunku przeciwnym do ruchu.

Funkcja zapobiegająca przycięciu

Ze względów bezpieczeństwa, w przypadku wykrycia przeszkody podczas automatycznego zamykania, szyba cofnie się automatycznie na co najmniej 11 cm.

Ostrzeżenie

Jeśli przycisk zostanie użyty sześć razy pod rząd, funkcja zapobiegająca przycięciu może nie zadziałać. Nie korzystać z przycisku elektrycznego sterowania szybą bez powodu.

Blokada szyb w drzwiach tylnych

Przestroga


Nacisnąć przycisk , aby odłączyć
zasilanie szyb w tylnych drzwiach.

Aby aktywować tę funkcję, ponownie nacisnąć przełącznik .


Ogrzewanie tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby


Ogrzewanie tylnej szyby i odmrażacz wycieraczek przedniej szyby są uruchamiane przez naciśnięcie przycisku .


Ogrzewanie działa przy włączonym silniku i wyłącza się automatycznie po kilku minutach lub ponownym naciśnięciu przycisku.

Przestroga

Nie używać ostrych przedmiotów ani substancji ściernych do czyszczenia przedniej i tylnej szyby.

Uważać, aby nie zarysować i nie uszkodzić ścieżek odszraniacza podczas czyszczenia lub wykonywania innych czynności w obrębie przedniej i tylnej szyby.

Osłony przeciwsłoneczne

Osłony przeciwsłoneczne


Osłony przeciwsłoneczne można odchylać do dołu i na bok, aby zapewnić kierowcy i pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę przed oślepieniem.

Jeśli osłony przeciwsłoneczne posiadają wbudowane lusterka, podczas jazdy należy zamknąć osłony tych lusterek.

Ostrzeżenie

Osłon przeciwsłonecznych nie wolno ustawiać w takich położeniach, które ograniczają widoczność drogi, innych samochodów lub obiektów.

    Lusterka wewnętrzne

    Ręcznie regulowane lusterko wsteczne W celu zmniejszenia intensywności światła odbijającego się w lusterku pociągnąć w d&oacu ...

    Dach

    Okno dachowe OstrzeżeniePodczas obsługi okna dachowego należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ...

    Categorie