Chevrolet Captiva: Dach

Okno dachowe

Ostrzeżenie

Podczas obsługi okna dachowego należy zachować ostrożność.

Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Podczas zamykania uważnie obserwować ruchome części, zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Okno dachowe można obsługiwać przy włączonym zapłonie.

Dach


Otwieranie/zamykanie

Aby otworzyć okno dachowe, lekko pociągnąć przełącznik do tyłu.

Powoduje to ręczne otwarcie okna dachowego (stopień pierwszy).

Mocne pociągnięcie przełącznika do tyłu powoduje automatyczne, całkowite otwarcie (stopień drugi).

Aby zamknąć okno dachowe, nacisnąć przycisk do przodu lub do tyłu i przytrzymać aż do całkowitego zamknięcia (wyłącznie obsługa ręczna)

Aby uchylić okno dachowe, nacisnąć przycisk w górę i przytrzymać.

Aby opuścić uchylone okno dachowe, nacisnąć przycisk w dół i przytrzymać.

Zwolnić przycisk, gdy okno dachowe znajdzie się w żądanym położeniu.

Uwagi: Regulacja okna dachowego działa przez 10 minut lub do czasu otwarcia drzwi, gdy kluczyk jest w położeniu LOCK lub po wyłączeniu zapłonu.

Przestroga

Okresowo sprawdzać prowadnice pod kątem zanieczyszczeń i czyścić w przypadku stwierdzenia zabrudzenia. Zanieczyszczenia wokół gumowych uszczelek okna dachowego mogą powodować hałas podczas pracy okna.

Roleta przeciwsłoneczna

Roleta przeciwsłoneczna jest obsługiwana ręcznie.

Rozwijać lub zwijać roletę przeciwsłoneczną, przesuwając ją.

Gdy okno dachowe jest otwarte, roleta nie może być rozwinięta.

Ostrzeżenie

Części ciała wystawione na zewnątrz samochodu mogą zostać uderzone przez mijane obiekty. Nie należy wystawiać żadnej części ciała na zewnątrz samochodu.

Nieprawidłowa obsługa okna dachowego grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią.

    Szyby

    Szyby otwierane elektrycznie OstrzeżeniePrzy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ...

    Categorie