Chevrolet Captiva: Przegrzanie silnika

Jeśli wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego znajdzie się w polu oznaczonym na czerwono lub istnieje podejrzenie przegrzania silnika:

1. Zatrzymać samochód.

2. Wyłączyć klimatyzację.

3. Na kilka minut pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym.

4. Upewnić się, że działa wentylator chłodnicy.

Ostrzeżenie

Jeśli spod maski wydobywa się para, oddalić się od pojazdu i odczekać do momentu, gdy silnik ostygnie. Para może spowodować poważne obrażenia.

Uwagi: Korzystanie z klimatyzacji podczas długich podjazdów lub przy dużym natężeniu ruchu drogowego może doprowadzić do przegrzania silnika.

Jeśli wentylator nie działa i z przedziału silnikowego wydobywa się para:

1. Wyłączyć silnik.

2. Odsunąć się od samochodu, nie otwierając pokrywy przedziału silnikowego.

3. Poczekać na ostygnięcie silnika.

4. Gdy para przestanie się wydobywać, ostrożnie otworzyć pokrywę przedziału silnikowego.

5. Należy jak najszybciej zwrócić się do warsztatu.

Jeśli wentylator działa i para nie jest widoczna, wykonać następujące czynności:

1. Ostrożnie otworzyć pokrywę przedziału silnikowego.

2. Pozostawić silnik na biegu jałowym aż do ochłodzenia.

3. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Jeśli wentylator działa, lecz temperatura silnika nie spada, wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć silnik.

2. Otworzyć pokrywę przedziału silnikowego.

3. Poczekać na ochłodzenie się silnika.

4. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Jeśli poziom płynu chłodzącego jest niski, sprawdzić szczelność poniższych elementów:

1. Chłodnica.

2. Przewody giętkie chłodnicy.

3. Połączenia chłodnicy.

4. Przewody nagrzewnicy 5. Połączenia przewodów giętkich nagrzewnicy.

6. Pompa płynu chłodzącego.

W przypadku wykrycia wycieku lub innego uszkodzenia bądź stwierdzenia dalszego ubytku płynu chłodzącego należy niezwłocznie skontaktować się z warsztatem.

Ostrzeżenie

Gorące pary płynu chłodzącego mogą wytrysnąć pod ciśnieniem i spowodować poważne obrażenia ciała.

Nie wolno odkręcać korka zbiornika płynu chłodzącego, gdy silnik i chłodnica są gorące.

    Płyn chłodzący silnik

    W krajach o umiarkowanym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -30 ºC. W krajach o bardzo zimnym klimaci ...

    Płyn wspomagania układu kierowniczego

    1. Obrócić kluczyk w położenie LOCK/OFF i odczekać, aż komora silnika ostygnie. 2. Wytrzeć do czysta korek i górną cz ...

    Categorie