Chevrolet Captiva: Płyn chłodzący silnik

W krajach o umiarkowanym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -30 ºC.

W krajach o bardzo zimnym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -40ºC.

Należy utrzymywać odpowiednie właściwości płynu niskokrzepliwego.

Przestroga

Używać tylko płynów niskokrzepliwych przeznaczonych dla tego modelu samochodu.

Poziom płynu chłodzącego

Przestroga

Zbyt niski poziom płynu chłodzącego może spowodować uszkodzenie silnika.

Poziom płynu chłodzącego


Przy zimnym silniku poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się między oznaczeniem MIN a MAX na zbiorniku. Poziom płynu chłodzącego zwiększa się w miarę rozgrzewania się silnika i spada po jego ostygnięciu.

Ostrzeżenie

Nigdy nie zdejmować korka zbiornika płynu chłodzącego, gdy silnik lub chłodnica są rozgrzane. Może to spowodować poważne obrażenia ciała. Przed otwarciem korka silnik musi ostygnąć.

Ostrożnie odkręcić korek, tak aby stopniowo uwolnić nagromadzone ciśnienie.

Uzupełniać roztworem wody destylowanej i zatwierdzonego środka zapobiegającego zamarzaniu.

Dobrze zamocować korek wlewu.

Skład płynu chłodzącego oraz przyczynę jego utraty należy sprawdzić / naprawić w warsztacie.

Uwagi: Jeśli poziom płynu chłodzącego spadnie poniżej znaku MIN, uzupełnić chłodnicę mieszaniną wody zdemineralizowanej i odpowiedniego płynu niskokrzepliwego w proporcji 56:44.

W celu zapewnienia ochrony pojazdu przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych stosować mieszaninę 48 procent wody i 52 procent płynu niskokrzepliwego.

Przestroga

Stosowanie zwykłej wody lub mieszaniny o nieodpowiednich proporcjach objętości może spowodować uszkodzenie układu chłodzenia.

W układzie chłodzenia nie stosować zwykłej wody, alkoholu ani płynu niskokrzepliwego na bazie metanolu.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania lub nawet zapalenia się silnika.

 

Przestroga

Płyn chłodzący może być substancją niebezpieczną.

Unikać wielokrotnego lub długotrwałego kontaktu płynu chłodzącego ze skórą.

Po zakończeniu pracy z płynem chłodzącym umyć skórę i paznokcie wodą z mydłem lub środkiem do mycia rąk.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Płyn chłodzący może podrażniać skórę, a w przypadku połknięcia może być przyczyną choroby, a nawet śmierci.

 

Przestroga

Nie jest konieczne uzupełnianie płynu chłodzącego częściej niż podano w harmonogramie przeglądów.

W przypadku konieczności częstego uzupełniania płynu chłodzącego niezbędne może być wykonanie przeglądu silnika.

Skontaktować się z warsztatem w celu skontrolowania układu chłodzenia.

    Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów

    Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego w automatycznej skrzyni biegów nie jest konieczne. W przypadku wystąpienia usterki, np. wycieku, należy usun&# ...

    Przegrzanie silnika

    Jeśli wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego znajdzie się w polu oznaczonym na czerwono lub istnieje podejrzenie przegrzania sil ...

    Categorie