Mercedes-Benz GLA: Zapisywanie danych

Elektroniczne moduły sterujące

W Państwa pojeździe są zamontowane elektroniczne moduły sterujące. Niektóre z nich są konieczne do sprawnego działania pojazdu, inne zapewniają wspomaganie podczas jazdy (systemy asystujące kierowcy). Ponadto wyposażenie pojazdu obejmuje funkcje związane z komfortem i rozrywką, również sterowane przez elektroniczne moduły.

Każdy elektroniczny moduł sterujący jest wyposażony w pamięć, służącą do tymczasowego lub trwałego zapisywania technicznych informacji o stanach pojazdu, obciążeniu podzespołów, potrzebach serwisowych oraz usterek i innych zdarzeń technicznych.

Informacje te dokumentują ogólnie stan elementu, modułu, układu lub warunki w otoczeniu, jak na przykład
 • stan komponentów systemowych (np. poziomy płynów eksploatacyjnych, status akumulatora, wartości ciśnienia w oponach)
 • informacje o statusie pojazdu i jego podzespołów (np. prędkość obrotowa kół/prędkość pojazdu, siły hamowania, wielkości przyspieszeń poprzecznych, status pasów bezpieczeństwa)
 • zakłócenia działania i usterki istotnych komponentów systemowych (np. światła, hamulce)
 • informacje o zdarzeniach prowadzących do uszkodzenia pojazdu
 • reakcje systemów w określonych sytuacjach (np. uruchomienie poduszki powietrznej, ingerencje systemów stabilizujących)
 • warunki panujące w otoczeniu (np. temperatura, dane z czujnika deszczu i światła)
Informacje te, oprócz wykorzystywania do realizacji podstawowych funkcji modułów sterujących, służą do wykrywania i usuwania ewentualnych usterek oraz udoskonalaniu funkcji pojazdów przez producenta. Większość tych danych jest rejestrowana tymczasowo i przetwarzana wyłącznie przez systemy pojazdu. W trwałej pamięci zachowywana jest jedynie nieznaczna część danych.

W przypadku korzystania z obsługi dane techniczne z pojazdu mogą być odczytywane z pojazdu przez pracowników sieci obsługi (np. serwisy, producenta) lub podmioty trzecie (np. pomoc drogową). Usługi serwisowe to np. naprawy, przeglądy techniczne, przypadki korzystania z gwarancji oraz akcje serwisowe, realizowane na rzecz poprawy jakości. Odczytywanie odbywa się za pomocą ustawowo wymaganego złącza diagnostycznego w pojeździe. Pracownicy sieci serwisowej lub osoby trzecie mogą pobierać, przetwarzać i wykorzystywać te dane. Dokumentują one techniczne stany pojazdu, pomagają przy ustalaniu przyczyn usterek i w celu poprawiania jakości mogą być przekazywane producentowi. Ponadto producent jest objęty ustawową odpowiedzialnością za produkt. W tym celu producent musi dysponować technicznymi danymi z pojazdów.

Dane mogą być usuwane z pamięci w ramach napraw lub prac serwisowych realizowanych w stacji obsługi.

W zakresie wybranego wyposażenia użytkownik może samodzielnie wprowadzać dane w systemy lub funkcje związane z komfortem i inforozrywką.

Należą do nich np.
 • dane multimedialne, jak muzyka, filmy lub zdjęcia do odtwarzania w systemie multimedialnym pojazdu
 • dane w książce adresowej, wykorzystywane przez system nawigacyjny lub integralny zestaw głośnomówiący telefonu
 • wprowadzane cele nawigacyjne
 • dane o korzystaniu z usług internetowych
Dane te mogą być zapisywane lokalnie w pojeździe lub znajdują się w urządzeniu, które zostało połączone przez Państwa z pojazdem (np. smartfon, pamięć USB lub odtwarzacz MP3). Jeśli te dane zostały zapisane w pojeździe, mogą je Państwo w każdej chwili usunąć. Przekazywanie tych danych osobom trzecim następuje wyłącznie na życzenie użytkownika: szczególnie w zakresie korzystania z usług online obowiązują ustawienia wprowadzone przez użytkownika.

Ustawienia związane z komfortem/indywidualizacją pojazdu można zapisać i w każdej chwili zmienić.

W zależności od wyposażenia są to np.
 • ustawienia fotela i kierownicy
 • ustawienia zawieszenia i klimatyzacji
 • indywidualne ustawienia, jak oświetlenie wnętrza
Jeśli pojazd jest odpowiednio wyposażony, mogą Państwo podłączyć do niego swój smartfon lub inne mobilne urządzenie końcowe. Sterowanie funkcjami następuje wówczas za pomocą zamontowanych w pojeździe elementów obsługi. Obejmuje to na przykład odtwarzanie obrazu i dźwięku ze smartfona przez system multimedialny. Równocześnie do smartfona przekazywane są określone informacje.

Należą do nich w zależności od sposobu połączenia z systemem np.

 • ogólne informacje o pojeździe
 • dane pozycji pojazdu
Umożliwia to korzystanie z wybranych aplikacji smartfona, np. systemu nawigacji lub odtwarzania muzyki. Między pojazdem a smarfonem nie dochodzi do dalszych interakcji, w szczególności smartfon nie uzyskuje aktywnego dostępu do danych pojazdu. O sposobie przetwarzania danych decyduje dostawca wykorzystywanej aplikacji. To, czy i jakie ustawienia mogą być przez Państwa wprowadzane, zależy od danej aplikacji i systemu operacyjnego Państwa smartfona.  

Usługi online

Bezprzewodowe połączenia sieciowe

W pojeździe wyposażonym w połączenie z siecią radiową istnieje możliwość wymiany danych między Państwa pojazdem a innymi systemami. Połączenie sieciowe jest realizowane przez zamontowany w pojeździe moduł nadawczo-odbiorczy lub za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (np. smartfona) użytkownika. Połączenie zapewnia możliwość korzystania z usług online. Obejmuje to usługi i aplikacje oferowane przez producenta lub innych operatorów.  

Usługi oferowane przez producenta

Poszczególne funkcje usług online i związane z nimi informacje o ochronie danych osobowych są przedstawione przez producenta w odpowiednim miejscu (np. instrukcji obsługi, strony internetowej producenta). Realizacja usługi online może wymagać wykorzystania danych osobowych. Wymiana danych następuje wówczas poprzez chronione połączenie, np. przez specjalny system IT producenta. Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych wykraczające poza realizację usług następuje wyłącznie na podstawie zgody lub prawnego zezwolenia.

Zazwyczaj istnieje możliwość włączania i wyłączania (częściowo odpłatnych) usług i funkcji. W niektórych przypadkach dotyczy to całego transferu danych z pojazdu. Wyjątek stanowią w szczególności prawnie wymagane funkcje i usługi.

Usługi oferowane przez osoby trzecie

Jeśli istnieje możliwość korzystania z usług online, oferowanych przez innych operatorów, następuje to zgodnie z warunkami użytkowania, określonymi przez danego operatora, który ponosi też odpowiedzialność za ochronę danych osobowych. Producent nie ma wpływu na treści wymieniane w ramach tych usług.

W związku z tym zalecamy uzyskanie od danego operatora usług informacji o rodzaju, zakresie i celu pozyskiwania oraz wykorzystywania danych osobowych.

  Bezpieczeństwo eksploatacji

  Deklaracje zgodności Komponenty radiowe pojazdu Poniższa wskazówka obowiązuje w odniesieniu do wszystkich komponentów pojazdu wykorzystuj ...

  Informacje w skrócie

  Kokpit   Działanie Manetki zmiany biegów przy kierownicy Przełącznik zespolony ...

  Categorie