Mercedes-Benz GLA: Zamykanie komfortowe

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować cały proces zamykania. Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.


Pojazdy z KEYLESS-GO, funkcją zapłonu KEYLESS-GO: można jednocześnie:

 • zablokować zamki pojazdu
 • zamknąć okna boczne
 • zamknąć panoramiczny dach odsuwany
W pojazdach wyposażonych w panoramiczny dach odsuwany można następnie zamknąć roletę przeciwsłoneczną.

Info 

Wskazówki dotyczące automatycznej funkcji rewersowania:
 • okien bocznych 
 • panoramicznego dachu odsuwanego 
 • rolety przeciwsłonecznej 

Za pomocą kluczyka

- Pojazdy z KEYLESS-GO, funkcją KEYLESS-GO Start: W przypadku poniższych wskazówek postępowania skierować końcówkę kluczyka na klamkę drzwi kierowcy. Kluczyk musi znajdować się blisko klamki drzwi kierowcy.

Info 

Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO, KEYLESS-GO Start: Kluczyk powinien się znajdować w pobliżu pojazdu.  

- Przycisk
przytrzymać wciśnięty, aż okna boczne i panoramiczne okno dachowe zostaną całkowicie zamknięte.

- Sprawdzić, czy wszystkie okna boczne i panoramiczne okno dachowe zostały całkowicie zamknięte.

W pojeździe z panoramicznym dachem otwieranym:

- Ponownie przytrzymać wciśnięty przycisk ,
aż roleta przeciwsłoneczna panoramicznego dachu otwieranego zostanie zamknięta.

- Przerwanie komfortowego zamykania: Puścić przycisk .

Za pomocą KEYLESS-GO

Drzwi kierowcy oraz drzwi, których klamka jest obsługiwana, muszą być zamknięte. Kluczyk musi znajdować się poza pojazdem. Odstęp kluczyka od obsługiwanej klamki drzwi nie może być większy niż 1 m.

Za pomocą KEYLESS-GO

- Dotknąć wklęsłej powierzchni czujnika
na klamce drzwi i przytrzymać, aż okna boczne i panoramiczny dach odsuwany zostaną całkowicie zamknięte.

Info 

Zapewnić, aby dotykana była tylko wklęsła powierzchnia czujnika .
 

- Sprawdzić, czy wszystkie okna boczne zostały zamknięte.

- Sprawdzić, czy wszystkie okna boczne i panoramiczny dach odsuwany zostały zamknięte.

W pojazdach z panoramicznym dachem odsuwanym:

- Ponownie dotknąć wklęsłej powierzchni czujnika
na klamce drzwi i przytrzymać, aż roleta przeciwsłoneczna panoramicznego dachu odsuwanego zostanie zamknięta.

- Przerwanie zamykania komfortowego: odsunąć dłoń od wklęsłej powierzchni czujnika
na klamce drzwi.

  Otwieranie komfortowe

  Pojazdy z KEYLESS-GO, funkcją zapłonu KEYLESS-GO: Pojazd można przewietrzyć przed rozpoczęciem jazdy. W tym celu za pomocą kluczyka r ...

  Regulacja okien bocznych

  Okno boczne wymaga wyregulowania, jeśli nie zamyka się do końca. - Zamknąć wszystkie drzwi. - Przekręci ...

  Categorie