Mercedes-Benz GLA: Regulacja okien bocznych

Okno boczne wymaga wyregulowania, jeśli nie zamyka się do końca.

- Zamknąć wszystkie drzwi.

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

- Pociągnąć odpowiedni przycisk na panelu obsługi w drzwiach i przytrzymać, aż okno boczne zostanie zamknięte.

- Przytrzymać przycisk w tym położeniu jeszcze przez sekundę.

Jeśli okno boczne ponownie nieco się uchyli:

- Pociągnąć odpowiedni przycisk na panelu obsługi w drzwiach i przytrzymać, aż okno boczne zostanie zamknięte.

- Przytrzymać przycisk w tym położeniu jeszcze przez sekundę.

- Regulacja była skuteczna, jeśli po puszczeniu przycisku odpowiednie okno boczne pozostanie zamknięte. Jeśli nie, powtórzyć powyższe czynności.

Problemy z oknami bocznymi

OSTRZEŻENIE

Podczas ponownego zamykania szyby bocznej bezpośrednio po jej zablokowaniu się lub regulowaniu szyba zamyka się ze zwiększoną lub maksymalną siłą. Funkcja odwracania kierunku ruchu jest przy tym nieaktywna. Ruch szyby może spowodować zakleszczenie części ciała w otworze okiennym. Istnieje zwiększone ryzyko doznania obrażeń lub nawet utraty życia!

Należy zwracać uwagę, aby w strefie zamykania się szyby nie było żadnej części ciała. W razie zagrożenia puścić przycisk lub nacisnąć ponownie, aby zatrzymać ruch szyby bocznej lub ponownie ją otworzyć.


 

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
Nie można zamknąć szyby, ponieważ ciała obce, np. liście lub inne przedmioty w prowadnicy blokują jej ruch. - Usunąć przeszkadzające przedmioty.

- Zamknąć okno boczne.

Nie można zamknąć okna bocznego i nie ma widocznej przyczyny. Jeśli szyba przy zamykaniu zostanie zablokowana i nieco się uchyli:

- Bezpośrednio po zablokowaniu ponownie pociągnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać, aż szyba zostanie zamknięta.

 • okno boczne zostanie zamknięte ze zwiększoną siłą.

  Jeśli szyba ponownie zostanie zablokowana i nieco się uchyli:

  - Bezpośrednio po zablokowaniu ponownie pociągnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać, aż szyba zostanie zamknięta.

 • Szyba boczna jest zamykana bez automatycznej funkcji rewersowania.
 • Nie można otworzyć lub zamknąć komfortowo szyb bocznych. Bateria w kluczyku jest słaba lub rozładowana.

  - Sprawdzić baterię w kluczyku  i w razie potrzeby ją wymienić.

   Zamykanie komfortowe

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEPodczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia koń ...

   Categorie