Mercedes-Benz GLA: Wymiana akumulatora 12 V

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących akumulatora 12 V.

Mercedes-Benz zaleca, aby wymianę akumulatora 12 V zlecać w fachowym serwisie, np. w autoryzowanej stacji obsługi Mercedes-Benz.

W przypadku samodzielnej wymiany akumulatora należy przestrzegać następujących wskazówek:
 • Uszkodzony akumulator należy zawsze wymieniać na akumulator spełniający określone wymagania pojazdu.

  Pojazd jest wyposażony w akumulator w technologii AGM (Absorbent Glass Mat) lub w akumulator w technologii EFB (enhanced flooded battery). Pełna funkcjonalność pojazdu jest zapewniona tylko w przypadku używania akumulatora AGM lub EFB. W razie konieczności wymiany należy zawsze stosować akumulator w tej samej technologii, co oryginalnie zamontowany. Wymiana na akumulator innej technologii jest niedozwolona. Ze względów bezpieczeństwa Mercedes-Benz zaleca korzystanie wyłącznie z akumulatorów, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

 • Domontowane elementy, np. elastyczny przewód odpowietrzający, króciec kątowy lub osłonę bieguna, należy przełożyć z wymienianego akumulatora.
 • Zwracać uwagę, aby elastyczny przewód odpowietrzający był zawsze podłączony do pierwotnego otworu z boku akumulatora.
 • Zamontować dostępne lub dostarczone zaślepki, w przeciwnym razie może dochodzić do wydostawania się gazów lub kwasu akumulatorowego.
 • Zwracać uwagę, aby domontowane elementy zostały ponownie prawidłowo podłączone.

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje n ...

  Awaryjne uruchamianie silnika

  Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku ...

  Categorie