Mercedes-Benz GLA: Wskaźnik ECO

We wskaźniku ECO widać, na ile ekonomiczna jest technika jazdy kierowcy. Wskaźnik ECO pomaga utrzymać zoptymalizowaną technikę jazdy w danych warunkach i przy wybranych ustawieniach. Właściwy styl jazdy pozwala na znaczące obniżenie zużycia paliwa.

Wskaźnik ECO


Przyspieszanie

Jazda bezwładnościowa

Jazda równomierna

Dodatkowo osiągnięty zasięg

Pod Bonus od rozruchu wyświetlany jest zasięg ,
który został dodatkowo osiągnięty od momentu rozpoczęcia jazdy dzięki dostosowanej technice jazdy.

Gdy paliwo w zbiorniku osiągnie poziom rezerwy, zamiast zasięgu
pojawia się komunikat Rezerwa paliwa na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Dodatkowo świeci się lampka ostrzegawcza
w zestawie wskaźników.

Wskaźnik ECO składa się z trzech segmentów z jednym wewnętrznym i jednym zewnętrznym zakresem. Segmenty odpowiadają następującym trzem kategoriom:


Przyspieszenie (ocena procesów przyspieszania):
 • Zewnętrzny zakres wypełnia się, a wewnętrzny zakres świeci się na zielono: umiarkowane przyspieszanie, przede wszystkim przy dużych prędkościach.
 • Zewnętrzny zakres opróżnia się, a wewnętrzny zakres ma kolor szary: sportowe przyspieszanie.

Jazda bezwładnościowa (ocena wszystkich procesów hamowania):
 • Zewnętrzny zakres wypełnia się, a wewnętrzny zakres świeci się na zielono: przewidująca jazda, zachowywanie odstępu i wczesne zmniejszanie gazu. Pojazd może toczyć się bezwładnościowo bez hamowania.
 • Zewnętrzny zakres opróżnia się, a wewnętrzny zakres ma kolor szary: częste, zdecydowane hamowanie.

Jazda równomierna (stała ocena podczas całej jazdy):
 • Zewnętrzny zakres wypełnia się, a wewnętrzny zakres świeci się na zielono: jazda ze stałą prędkością oraz unikanie niepotrzebnego przyspieszania i hamowania.
 • Zewnętrzny zakres opróżnia się, a wewnętrzny zakres ma kolor szary: wahania prędkości.

Trzy wewnętrzne zakresy prezentują aktualną tendencję stylu jazdy i świecą się na zielono w szczególności przy ekonomicznej technice jazdy. W zależności od sytuacji mogą się równocześnie świecić maksymalnie dwa zakresy.

Trzy zewnętrzne zakresy są puste na początku jazdy i wypełniają się przy ekonomicznej technice jazdy. Im wyższy jest poziom wypełnienia, tym bardziej ekonomiczna technika jazdy. Jeśli trzy zewnętrzne zakresy są równocześnie całkowicie wypełnione, w podanych i wybranych warunkach ramowych kierowca jechał optymalnie pod względem zużycia. Obramowanie wskaźnika ECO świeci się.

Wskazanie ECO nie dostarcza informacji o rzeczywistym zużyciu paliwa. Dodatkowo osiągnięty zasięg podany w Bonus od rozruchu nie odpowiada żadnej konkretnej oszczędności zużycia paliwa.

Rzeczywiste zużycie paliwa zależy oprócz stylu jazdy od wielu czynników, np.

 • ładunku
 • ciśnienia w oponach
 • rozruchu na zimno
 • wyboru trasy
 • włączonych odbiorników
Czynniki te nie wpływają na wskaźnik ECO.

Ekonomiczna technika jazdy polega przede wszystkim na jeździe ze średnią prędkością obrotową.

Aby uzyskać większą wartość wskaźnika ECO w kategoriach "przyspieszanie" i "jazda równomierna", należy
 • przestrzegać zaleceń zmiany biegu
 • przełączyć na program jazdy C lub E (pojazdy z przyciskiem DYNAMIC SELECT).
Podczas dłuższej jazdy ze stałą prędkością, np. na autostradzie, zmienia się tylko zewnętrzny zakres kategorii "jazda równomierna".

Wskaźnik ECO sumuje technikę jazdy od rozruchu aż do zakończenia jazdy. W związku z tym na początku jazdy zewnętrzne zakresy zmieniają się bardziej. Po upływie pewnego czasu zmiany stają się coraz mniejsze. W celu uzyskania bardziej zdecydowanych zmian należy manualnie zresetować wskaźnik.

Dalsze informacje na temat wskaźnika ECO.

  Wskazówki ogólne

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku wyłączenia zapłonu podczas jazdy ograniczone jest ...

  Hamulce

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku zmiany biegu na niższy na śliskiej nawierzchni w celu z ...

  Categorie